Tartalomjegyzék

Babucs, Zoltán: Jászberényi gumihuszárok és páncélosok a gyorshadtest kötelékében (1941) (2020)
Bakay, Kornél: Szent László király sírja (2020)
Borvendég, Zsuzsanna: Fordulat nélkül. A külkereskedelem szovjetizálása, 1944–1949 (2020)
Bódi, Zoltán: Nyelvi identitásunk a virtuális térben (2020)
Eőry, Vilma: A Kárpát-medencei magyar kisebbség nyelvstratégiája (2020)
Fehér, Bence: Gondolatok a nagyszentmiklósi írások megfejthetőségének korlátairól (2020)
Gallina, Zsolt; Gulyás, Gyöngyi; Horváth, Ciprián; Knipl, István; Makoldi, Miklós: 10. századi sírok Kiskunfélegyháza–Terjék-tanya lelőhelyről (2020)
Gróf, Péter: „Visegrád, Visegrád! Hol hajdani fényed?” – Visegrád újrafelfedezése a 19. században (2020)
Gulyás, László: Linder, Bartha, Károlyi, Festetics, Böhm, avagy hadügyminiszter-keringő a hadban álló Magyarországon (2020)
Horváth-Lugossy, Gábor; Illik, Péter: Őstörténet, kalandozások és honfoglalás a hazai középiskolai tankönyvekben 1989-ig (2020)
Illik, Péter: A. G. M. Abbing Het drama van Trianon. Iets uit de geschiedenis van Hongarije voor, onder en na den wereldoorlog c. kötetének hazai recepciója (2020)
Jeney, János: Magyarországról készített térképek az Amerikai Földrajzi Társaságnál (2020)
Kovács, Attila: A Kazár Kaganátus két katonai segédnépe: a burtászok és a magyarok (2020)
Kovács, Péter: Amissio Illyrici (2020)
Kása, Csaba: A Magyarországon készült első hangosfilmfelvételek története (2020)
Nagy L., Péter; Neparáczki, Endre; Kásler, Miklós: Az Árpád-ház filogenetikai eredetének meghatározása III. Béla apai ágának elemzése alapján (2020)
Nagy-Luttenberger, István A császári-királyi hadsereg magyar tábornokainak társadalmi összetétele (2020)
Németh, Dániel: Régi magyar holt vizek nevei (2020)
Pomozi, Péter: Júlia szép leány. A szájhagyomány jelentősége a nyelvtörténeti kutatásokban (2020)
Raffai, Judit: A magyar folklorisztika textualizációs eljárásai a 19. és 20. század fordulóján Kálmány Lajos epikus szövegeinek tükrében (2020)
Raffay, Andrea: Egy világhírű magyar írónő, báró Orczy Emma és A Vörös Pimpernel (2020)
Szőnyi, Vivien: Egy moldvai csángómagyarfalu tánckultúrájának életkor szerinti tagolódása (2020)
Teiszler, Éva: A dinasztiához tartozás mint a legitim királyi hatalom előfeltétele az Árpádok királyságában (2020)
Tánczos, Vilmos: A csíki székelyek a csángókról: kultúrökológiai megközelítés egy Úz-völgyi asszony élettörténetei alapján (2020)
Tóth, Sándor Máté: Pray György Historia regum Hungariae stirpis Austriacae című munkája és I. Ferdinánd magyar királlyá koronázása (2020)
Vajda, András: A disznótartás szerepének alakulása a Maros mentén (2020)