Néprajzi és Népzenei Kutatóközpont

A néprajzi kutatások során népünk tárgyi emlékeinek, művészetének és szóbeli hagyományainak gyűjtésével, szintetizálásával és vizsgálatával keressük múltunk még rejtett világát. Ehhez felhasználjuk azokat a kutatási eredményeket, amelyeket a velünk rokonságot mutató vagy rokonságban álló népek, akár Európán kívüli népcsoportok életének, hagyományaiknak tanulmányozásából, összehasonlításából nyerünk. A legkülönfélébb tudományos módszereket alkalmazzuk, mint például a kulturális antropológiát, amellyel egy adott népcsoporttal való tartós együttélésünk kutatásából kapjuk tudományos eredményeinket.

A Néprajzi Kutatóközpont tudományos, szakmai és történelmi kutatásain túl egy érdekes feladata is van: A Kárpát-medencén belüli vármegyerendszer területeinek sajátos néprajzi elemeinek összeállításával, bemutatásával az emberi lét minden területére vonatkozóan. Milyen a Vas megyei viselet? Milyenek a Baranyai megyei építészeti stílusjegyek? Mely dalok, mesék, mondák hova köthetők? És így tovább. Ennek célja a helyi identitás (patriotizmus) erősítése, és az, hogy a helyi történelmi emlékek a nemzeti büszkeség forrásai legyenek. Számtalan nemzetközi példa van arra, hogy más országok hogyan őrzik meg saját történeti stílusjegyeiket (pl. építészet, viselet, ékszerek).

Munkatársak

igazgató


Raffai Judit

tudományos munkatárs

raffai.judit@mki.gov.hu önéletrajz

Dóka Krisztina

tudományos munkatárs

doka.krisztina@mki.gov.hu önéletrajz

Kinda István

tudományos munkatárs (megbízott)

önéletrajz

Tánczos Vilmos

tudományos tanácsadó (megbízott)

önéletrajz

Vajda András

tudományos munkatárs (megbízott)

önéletrajz

Szőnyi Vivien

tudományos segédmunkatárs (megbízott)

önéletrajz