Néprajzi és Népzenei Kutatóközpont

 

A Kutatóközpont küldetése

A néprajz, a népi kultúra tudománya, azaz a néprajztudomány három területen gyűjti, rendszerezi, elemzi a kulturális örökség értékeit és a hagyományos műveltséget: az anyagi vagy tárgyi műveltség szakterülete az etnográfia, a szellemi műveltségé a folklór, a társadalmi kultúráé a társadalomnéprajz vagy szociális antropológia.

Küldetésünk a Kárpát-medence, és a magyarság ősi kultúrájának és annak rokoni, vagy kulturális kapcsolódásának sokféleségét felmutatni és dokumentálni.

A Kutatóközpont feladatai

A Kutatóközpont fő feladata az alapvetően szóbeli hagyományos műveltség elemeit közzétenni, melynek révén a népi kultúra értékei átkerültek és átkerülnek az írásbeliség szintjére. Feladata továbbá a magyarság ősi, napjainkig fellelhető néphagyományainak dokumentálása és a népi műveltség beemelése a nemzeti kulturális örökségünkbe.

A Kutatóközpont célkitűzései

A Kutatóközpont célkitűzése kulturális örökségünk bemutatása, beépítése a magyar és az európai műveltségbe. Olyan magyar több ezer, több százéves anyagi, szellemi, erkölcsi értékek közvetítése, amelyek a néprajztudomány eszközeivel feltárhatók, bemutathatók.

Néprajzi-és Népzenei Kutatóközpontunk kutatásaival, eredményeivel, kiadványaival és tudományos konferenciáival a néprajztudományt kívánja erősíteni. Ezáltal olyan nemzeti kulturális örökség értékű szilárd alap jön létre, erősödik, amelyre államokat és összetartó közösségeket lehet építeni.

 

Munkatársak

Dr. Szabados György

igazgató

szabados.gyorgy@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Agócs Gergely

tudományos munkatárs

agocs.gergely@mki.gov.hu önéletrajz