László királytól Szent Lászlóig. Új közelítések Árpád-házi királyunkhoz.

László királytól Szent Lászlóig.

A Magyarságkutató Intézet kutatói és a meghívott előadók Szent László király és öröksége címmel megrendezett tudományos konferencián összegezték a Szent László lovagkirály zarándokút intézményes kereteinek megteremtése című programhoz kapcsolódva végzett tudományos kutatásaikat. Jelen kötet ezek eredményeit tárja a nyilvánosság elé. 

A kötet első nagy egységében az egyes tanulmányok történeti horizontja megmarad a középkorban, bemutatva a szent király alakja körül formálódó kultusz korai lenyomatait: a Szent László-legendát megörökítő középkori falfreskókat, a szóbeli és írott hagyomány legkorábbi megragadható rétegeit. Más írásokban a király mint dinasztiájának kiemelkedő tagja jelenik meg: az Árpád-ház szentje, egy szent leány apja, s olyan személy, akinek immár a genetikai öröksége is vizsgálható, és segítséget nyújthat a fizikai maradványok, ereklyék azonosításában, meghatározásában. 

A kötet tanulmányainak második része Szent László modern kori emlékezetével foglalkozik. Nagy királyunk alakja mindig is fontos helyet töltött be népünk emlékezetében, alakja életteli maradt, és minden kor megkereste, megalkotta a király azon képét, amelyet leginkább magáénak érzett. Szent László alakjának más-más vetületei rajzolódnak ki, amikor a XIX. vagy a XX. század újságcikkeit olvassuk, vagy egy-egy magyarországi terület templomi ábrázolásait, kegytárgyait figyeljük meg, s mindenekelőtt jelen van a néphagyomány szóbeli világában. 

Letöltés itt

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.LKSZL.2023

Tanulmányok

Fröhlichné Szanka Brigitta: A 11–12. századi feliratos emlékek katalógusa
Sashalmi-Fekete Tamás: Egyedi sajátosságok a középkori székelyek Szent Lászlótiszteletében
Szakálos Éva: A Szent László-legenda középkori ábrázolásai Gömör vármegyében
Teiszler Éva: Szent Királyok kultusza – Szent Királyok nemzetsége
Tóth Anna Judit: Piroskától Paraszkéváig. Egy Árpád-házi szentekhez kötődő legenda a konstantinápolyi Pammakaristos templomból
Varga Gergely – Kristóf Lilla Alida – Maár Kitti – Kis Luca – Schütz Oszkár – Váradi Orsolya – Kovács Bence – Alexandra Gînguță – Tihanyi Balázs – Nagy Péter – Maróti Zoltán – Nyerki Emil – Török Tibor – Neparáczki Endre: Középkori magyar uralkodók archeogenetikai vizsgálata
Babucs Zoltán: Szent László városának hazatérése, 1940. szeptember 6.
Fabó Edit: A 19. század daliás szent királya: Szent László emlékezete a Vasárnapi Ujság oldalain
Kanász Viktor: Szent László emlékezete Nagykanizsán és környékén
Nagy-Luttenberger István: Szent László és kora a 19. század elejének magyar nyelvű történeti munkáiban
Pomozi Péter: Egy törökkanizsai napsoroló és Kárpát-medencei változatai – Nyelvtörténeti érvek a kora Árpád-kori datálhatóság mellett