A Kutatóközpont küldetése

A Régészeti Kutatóközpont küldetése a magyar nemzet őstörténetével és a magyarság eredetével kapcsolatba hozható régészeti lelőhelyek, valamint a magyarság számára fontos Árpád-kori, középkori és kora újkori régészeti lelőhelyek felkutatása, feltárása, megfelelő dokumentálása a Kárpát-medence és Eurázsia területén. Továbbá az említett lelőhelyek tudományos értékeléséből következő eredmények minél szélesebb körben való ismertetése – elsősorban a fiatalokra mint célközönségre fókuszálva.

A Kutatóközpont feladatai

A Régészeti Kutatóközpont fő feladata a magyarság eredetével kapcsolatba hozható régészeti lelőhelyek, valamint a magyarság számára fontos Árpád-kori, középkori és kora újkori régészeti lelőhelyek felkutatása, feltárása és megfelelő dokumentálása a Kárpát-medence és Eurázsia területén. Ezzel párhuzamosan a kutatás során meghatározott kiemelt lelőhelyek régészeti leletanyagának, tudományos értékének feldolgozása és publikálása, kiállításokon, kutatási projektek keretében és előadásokon való népszerűsítése.

A Régészeti Kutatóközpont feladata továbbá a magyarsággal kapcsolatba hozható (lovas)népek régészeti hagyatékának kutatása, az elért eredmények dokumentálása, publikálása, a régészeti témájú szakmai eredmények minél szélesebb körben történő megismertetése.

A Régészeti Kutatóközpont feladatának tekinti, hogy a más szervezetek által megvalósított vagy megvalósítandó régészeti célú kiállításokat, rendezvényeket és bemutatóközpontokat külön felkérésre szakmailag felügyelje, és lehetőségei szerint segítse.

A Kutatóközpont célkitűzései

A Régészeti Kutatóközpont célkitűzése, hogy a régészet és társtudományai által kutatott és megvitatott, a magyarsággal kapcsolatos eredményeket széles társadalmi rétegekhez eljuttassa, ezáltal a nemzeti identitást és a magyarságismeretet – elsősorban a fiatalság körében – minél nagyobb mértékben növelje.

Munkatársak

Dr. Horváth Ciprián

igazgató

horvath.ciprian@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Ringer István

tudományos munkatárs

ringer.istvan@mki.gov.hu önéletrajz

Horváth Veronika

tudományos segédmunkatárs

horvath.veronika@mki.gov.hu önéletrajz