A Kutatóközpont küldetése

A Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont küldetése a magyar nyelv történeti értékeinek, alakulására vonatkozó adatainak felkutatása, kinyerése és megőrzése a magyarságtudat mélyítésének céljából.

A Kutatóközpont feladatai

  1. A magyar etimológiai kutatások megújítása: hiánypótló kutatási irányok, innovatív digitális adatbázisok létrehozása, konkrétabban:
    • A magyar etimológiai kutatások „kétirányúsítása”, magyar jövevényszó-rétegek kutatása a kárpát-medencei szomszédos nyelvekben.
    • Az ismeretlen eredetűnek vélt, az eddigi magyar szótárakban csak érintőlegesen tárgyalt jelentős mennyiségű (!) magyar szó számbavétele.
       
  2. A magyar őstörténeti kutatások nyelvtörténeti támogatása. Történeti, folklórlingvisztikai és tipológiai összevető kutatások. Az elvégzendő többirányú nyelvtörténeti kutatások összegzett eredményével a magyar nyelv árnyaltabb eurázsiai izoglossza-rendszeréhez juthatunk. Az adott korszakokra jellemző nyelvi izoglosszák a genetika, a régészet, (és az eddig ebből az aspektusból figyelmen kívül rekedt folklorisztika) kutatási eredményeivel összevetve újabb lehetőségeket nyithatnak a magyar őstörténet-kutatásban (is).
  3. A magyar nyelvjárások történeti vizsgálata, az ehhez kapcsolódó nyelvjárásgyűjtési feladatok ellátása, a magyar névkutatási és névföldrajzi kutatások, gyűjtések megvalósítása. Ezek a Magyar Királyság nyelvi mozaikjának, többnyelvűségének jobb megismeréséhez is adalékul szolgálhatnak.

A Kutatóközpont célkitűzései

A Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont célja a nyelv történeti alakulására vonatkozó értékfeltáró kutatások eredményeinek hasznosítása, elérhetővé tétele a teljes magyar beszélőközösség számára, valamint az egyéni, a helyi és a nemzeti identitás, továbbá a mindennapi patriotizmus érzésének erősítése, tudatosítása a nyelv múltjával való foglalkozás révén.

Munkatársak

Dr. Pomozi Péter

igazgató

pomozi.peter@mki.gov.hu önéletrajz

Tóth Zsolt

tudományos segédmunkatárs

toth.zsolt@mki.gov.hu önéletrajz

Nagy Dóra

tudományos segédmunkatárs

nagy.dora@mki.gov.hu önéletrajz