A Kutatóközpont küldetése

A Klasszika-filológiai Kutatóközpont küldetése a hazai antik örökség gondozása, a vele kapcsolatos ismeretanyag korszerű formában való elrendezése és modern módszerek alkalmazásával történő bővítése. Hazai antik örökségen a történeti Magyarország és a magyarság történetének ókori és középkori írott forrásai, valamint a hazai klasszika-filológia tudománytörténetének hagyományos – irodalomtörténeti, nyelvtörténeti, történeti és régészeti – témái értendők.

A Kutatóközpont feladatai

A Klasszika-filológiai Kutatóközpont fő feladata a görög és latin nyelvű történeti forrásanyag repertóriumának összeállítása. Ezzel célunk a magyar történeti forrásbázis egységének bizonyítása, az egyes forrásszövegek korszerű azonosítókkal és napra kész bibliográfiával való felszerelése. Továbbá megalapozni a repertórium szöveges kereshető adatbázisának, valamint forrás- és szövegkritikai kiadásának egységes sorozatban való közzétételét. Feladata még a görög és latin filológiai kutatások emberi és dologi erőforrásainak biztosítása, szakkönyvtár kiépítése, a pályán maradás lehetőségeinek megteremtése.

A Kutatóközpont célkitűzései

A Klasszika-filológiai Kutatóközpont célkitűzése a már nyomtatásból ismert forrásanyag kibővítése: kéziratos források feltárása hazai könyvtárakban és levéltárakban, Hungarica-kutatás külföldi intézményekben, valamint a nyomtatásban napvilágot látott források feltárása, leírása és tartalom szintű repertorizálása, kézikönyvek feldolgozása, önálló irodalmi kutatás hazai és külföldi könyvtárakban.

Cél a feltárt publikálatlan, valamint a csak korszerűtlen kiadásban rendelkezésre álló szöveges források kiadásra való előkészítése és korszerű formában történő közzététele, a nemzetközi klasszika-filológia 1924 előtti irodalmának elektronikus repertorizálása.

Munkatársak

Dr. Fehér Bence

igazgató

feher.bence@mki.gov.hu önéletrajz

Hursán Szabolcs Gábor

tudományos segédmunkatárs

hursan.szabolcs@mki.gov.hu önéletrajz

Tóth Anna Judit

tudományos főmunkatárs

toth.anna@mki.gov.hu önéletrajz

Darvas Mátyás

ügyvivő szakértő

darvas.matyas@mki.gov.hu önéletrajz

Fröhlichné Szanka Brigitta

tudományos segédmunkatárs

szanka.brigitta@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Severino-Varsányi Orsolya

tudományos főmunkatárs

severino-varsanyi.orsolya@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Restás Attila

tudományos munkatárs

restas.attila@mki.gov.hu önéletrajz