851 éve múlt már, hogy 1172 március 4-én, ahogy a krónika fogalmaz, elköltözött az Úrhoz István király, Géza fia, e néven a harmadik. Tízesztendős uralmát elhomályosítja utódja, öccse, III. Béla király történetírók sokasága által tárgyalt uralma.


A magyar Anonymus Gesta Hungarorumának 15. fejezetében azt olvashatjuk, (...)


Andrássy 200 - „ [...] a kormányok változnak, azoknak tagjai halandók, míg a vármegye öröklétü test, tehát halhatatlan.


Amikor Józef Bem vezérőrnagy 1849. február végén megtisztította a Borgói-szorost, báró Puchner Antal altábornagy erdélyi császári-királyi főserege (...)Kálmán Béla 1913. február 28-án született a ma Ausztriához tartozó Lakompak (Lackenbach) településen. A szombathelyi gimnáziumi évek után Budapesten járt egyetemre, és az Eötvös József Kollégium diákja volt.


Horváth Veronikának, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontja tudományos segédmunkatársának újonnan megjelent, „Kora szkíta kori kurgán ásatása Tuvában magyar szemmel


2023. február 25-én, Kovács Bélára, a Független Kisgazdapárt főtitkárára emlékezve, akit a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba hurcoltak.


A Terror Háza Múzeum falánál, az áldozatok fotói előtt gyújtott gyertyát Horváth-Lugossy Gábor, intézetünk főigazgatója.