Raffay Ernő új könyvsorozat

Az 1914 előtti évtizedben véglegessé formálódott a két nagyhatalmi tömb katonai szövetsége.


250 éve, 1773. szeptember 21-én hirdette ki Mária Terézia a jezsuita rend feloszlatásáról rendelkező pápai bullát. A szerzetesrend feloszlatása korának egyik legnagyobb horderejű és hatású eseménye volt.

A jezsuiták kiűzése Spanyolországból (1767).  Forrás: Wikipedia

I. Berengár itáliai uralkodó XII. századi ábrázolása

899. szeptember 24-én Észak-Itáliában a Brenta folyó partján, egy közelebbről meg nem határozható helyen a magyarok győzelmet arattak I. Berengár itáliai uralkodó (888–915 között király, 915–924 között császár) számbeli fölényben lévő hadereje felett.


1951. szeptember 23-án Rákosi Mátyás parancsára felrobbantották a Regnum Marianum-templomot. Isten házát rombolták porig, azt az épületet, amely éppen a kommunista istentelenség és keresztényüldözés mementójaként hirdette az Élet győzelmét a sötétség felett. 

Regnum Marianum-templom

Józsa Judit és Prof. Dr. Kásler Miklós

Józsa Judit kerámiaszobrász és művészettörténész ünnepélyes keretek között átadta Magyar örökség című kiállítási anyagának három remekművét a Magyarságkutató Intézet számára.


A mesterséges intelligencia pár hónap alatt robbant be a köztudatba és a tudományos diskurzusba egyaránt. Hogy megfelelően tudjuk alkalmazni ezt az eszközt, érdemes nagy vonalakban áttekinteni a működését.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial-Intelligence.jpg

mongóliai ásatást

Levélben fejezte ki köszönetét a Magyarságkutató Intézet főigazgatójának és tiszteletbeli elnökének a Mongol Tudományos Akadémia régészeti intézetének igazgatója, Prof. Dr. Gelegdorj Eregzen egyetemi docens.  


Nemrég szó esett a számunkra, magyarok számára gyászos, ám horvát barátaink számára hősi emlékű Josip Jelačić bánról. Ezúttal essék néhány szó a magyarság egy másik, sokkal fölkészültebb horvát ellenfeléről, Josip Juraj Strossmayer püspökről is.

Forrás: digital.onb.ac.at

Kossuth Lajos megérkezése Pest-Budára

Kétszázhuszonegy esztendővel ezelőtt, 1802. szeptember 19-én született Monokon kossuthfalvi és udvardi Kossuth Lajos, az 1848–1849-es önvédelmi harc és függetlenségi háború vezéralakja, a ’48-as emigráció apostola. A róla kialakult kép ma is meghatározza nemzettudatunkat, habár a hősi pátosz mögött kevésbé látható az ember.


Hunyadi Mátyás már évek óta súlyos betegséggel küszködött, a király 1490. április 6-án Bécsben bekövetkezett halála mégis váratlanul érte mind közvetlen környezetét, mind az országot.

II. Ulászló király ábrázolása 1664-ből