A vörös gróf és elvbarátai által kierőszakolt 1918. november 13-i belgrádi katonai konvencióban (...)


1477 nyarán a Győrben egy megközelítően 17 000 főnyi magyar haderő gyűlt össze. 


Hőgyes Endre orvos, bakteriológus, kora nemzetközileg elismert szaktekintélye, a magyarországi Pasteur Intézet alapítója, (...)
Ősi európai genomösszetételűek a Hunyadiak, a Kárpát-medencéből eredeztethető mintákkal mutatja a legmagasabb genetikai hasonlóságot. Ez újabb tudományos mérföldkő és világszínvonalon, rendkívüli körülmények között elvégzett kutatás a Magyarságkutató Intézettől.


A kőhányási Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központban került sor Szebenyi István "Sírjaik hol domborulnak. A Vértes katonasírjai" című könyvének bemutatójára. 


Stein Márk Aurél (1862. november 26. – 1943. október 26.) magyar származású, később brit állampolgárságú régész, elsősorban belső-ázsiai kutatásairól és régészeti felfedezéseiről ismert; emellett néprajzkutató, földrajztudós, nyelvész és földmérő is volt.