Zajlik az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat hagyományőrző, megemlékező rendezvénysorozata.Aragóniától Thüringiáig, Nápolytól Thesszalonikiig, Bizánctól Lengyelországig, Szicíliától a Kijevi Nagyfejedelemségig. 


Új kutatási eredményei alapján őstörténeti előadást tartott Varga Gergely István


Tápióbicske, 1849. április 4. Az 1849-es tavaszi hadjárat jól kezdődött, bevált az évszázadok óta gyakorolt hadicsel. 


265 éve ezen a napon született Verseghy Ferenc magyar író, költő, nyelvtudós, zeneszakértő, római katolikus pap. 


A Magyarságkutató Intézet munkatársai a Református Szeretetszolgálattal együttműködve 1 tonna adományszállítmánnyal segítették a kárpátaljai magyarság háborús menekülteket segítő misszióját.


Thury György, Kanizsa főkapitánya 451 éve nagyböjt ötödik vasárnapjának másnapján arról értesült, hogy oszmán csapatok dúlják a Kanizsától keletre fekvő térséget.


Mikó Imre (1911-1977) halálának 45. évfordulóján konferenciával emlékezett a jeles erdélyi polihisztorra a Magyarságkutató Intézet. A tudományos eszmecsere előadói különböző nézőpontokból, egyes szakterületeket górcső alá véve elemezték a történelmi család sarjának életútját, kitérve jog- és nemzetvédő tevékenysége máig ható utóéletére, az erdélyi magyarság rendszerváltozás utáni jogkiterjesztési kísérleteire is.