1914-ben az első háborús karácsony közeledtével az Osztrák–Magyar Monarchia lakossága mellett (...) 


290 évvel ezelőtt, karácsony előestéjén hunyt el a kora újkori magyar tudományosság jelentős alakja, ifjabb Köleséri Sámuel (Szendrő, 1663. nov. 18. – Nagyszeben, 1732. dec. 24.).


Szente Imre (1922. december 22. – 2020. december 27.) Alsóságon (ma Celldömölk része) született. 


Báró Kemény Zsigmondot szűk családi körben temették el 1875. december 22-i halála után két nappal Pusztakamráson. A szertartást csak még jobban elszomorította a rideg téli időjárás.

Az 1861-es országgyűlés elutasította Ferenc József osztrák császár központosító ún. „februári pátensét” – rendeletét, de abban már megoszlottak a vélemények, hogy ezt milyen formában tudassák az uralkodóval, határozattal-e vagy felirattal.


Tatárjárás - Tények és mítoszok a filmvásznon és képregényben címmel tartotta meg széles érdeklődésre számot tartó sajtótájékoztatóját a Magyarságkutató Intézet.