Tartalomjegyzék

Babucs Zoltán: Mircse Dénes honvédszázados naplófeljegyzései 1848–1849-ből

Bódi Zoltán: A magyar hivatali nyelv és a nyelvi identitás kapcsolata

Fehér Bence: Középkori székelyföldi feliratok ismeretlen írásjelekkel

Horváth Ciprián: Honfoglalás kori sírok Csorna-Sülyhegyen

Horváth Izabella: A Fehérlófia-mesetípus kínai párhuzamai

Illik Péter: Hősnarratívák és hősképzés: végváriak a hazai középiskolai tankönyvekben

Jeney János: Gróf Teleki Pál williamstowni előadásai

Kanász Viktor: A kanizsai Cunctator. Haym Kristóf kanizsai főkapitányságának első hónapjai

Kása Csaba: Egy színmű útja a Vígszínháztól a Rádióig. Bartha Miklóstól Csanády Györgyig

Kinda István: „Tiszta munka, mint a szénégetés”. Szénégető ipar Székelyföldön

Köő Artúr: Harry Hill Bandholtz alakjának román „tükörképe”.  Múzeumi kincsek megmentője vagy hantázó szélhámos?

Majorossy Imre Gábor: „Kezenſegews (közönséges), reeghy (régi), ygienlew (egyenlő)”. Draskovich György pécsi püspök magyar nyelvű hitvédelmi munkássága

Pál Helén: Tanórán kívüli foglalkozások a nyelvjárások témakörében

Rási Szilvia: Hallgatók szakdolgozatainak tartalomelemzése: egy próbamérés tanulságai

Restás Attila: Zrínyi Miklós pozsonyi csodálói

Sashalmi-Fekete Tamás: A kardhoz kapcsolódó eszmék és rítusok a középkori és kora újkori Magyarországon, különösképpen Erdélyben és Székelyföldön

Tánczos Vilmos: Egy csíki parasztgazdaság tárgyai és a tárgyakkal kapcsolatos nyelvi kifejezések (igavonás, teherszállítás, szántás)

Zékány Krisztina: Étellel, itallal kapcsolatos magyar lexikai kölcsönzések a kárpátaljai nyelvekben és nyelvjárásokban. Kenyér- és egyéb tésztafélék

 

A teljes Évkönyv 2022.