Ősi írásaink III.

Fehér Bence (szerk.): Ősi írásaink III.

A Magyarságkutató Intézet 2019-ben indította Ősi írásaink konferenciasorozatát, s a jelen kötet alapját a 2021. évi III. konferencia előadásai adják. Mindegyik eddig megjelent kötetünkben hangsúlyozni kívántuk, hogy a magyarság írástörténetének kutatása nem pusztán rovásírás-kutatás. Írásunk és az előttünk itt élt pusztai nomád népek írása ennél gazdagabb, és természetesen még gazdagabbá vált az államalapítás után. Ezért előbb-utóbb elengedhetetlenné vált, hogy a magyar középkor írástörténetét is témáink közé foglaljuk. Jelen kötetünkben már középkori felirattannal foglalkozó tanulmányok is olvashatók. A kötetben tehát megszokott és új témák egyaránt szerepelnek, s örömmel közöljük visszatérő szerzőink írásait, akik évről évre megosztják velünk tudásukat, és már egy informális, de annál inkább működő tudományos műhelyt alkotunk, de örülünk annak is, hogy új kollégák is bekapcsolódnak a munkába. Ennek a munkának soha nincs vége: ősi írásunk történetének annyi feltárandó pontja van, és a magyarság kultúrájának annyira fontos részét alkotja, hogy nem állhatunk meg, ezt a sorozatot folytatni kell, és eredményeit az egész magyar nemzetnek közös kincsévé tenni.

Letöltés itt

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.OSI.2023

Tanulmányok

Fehér Bence: Kétszavas > végű közlések: zamárdi tanulságok
Hosszú Gábor: Az írások mint sajátos mintarendszerek evolúciója
Papp Gábor: Adalékok a bolognai (Marsigli-féle) rovásemlék gyűjtési helyének kérdéséhez
Sántha Attila: A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom cinteremkapuján levő feliratok
Szabó Géza: Megjegyzések a Nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratos edényeinek időrendjéhez, történeti-régészeti hátteréhez a 6. korsó újabb vizsgálati eredményei alapján
Szanka Brigitta: A Magyar Királyság területének középkori feliratos emlékanyaga 1000–1590. Egy digitális epigráfiai adatbázis terve
Tóth Loránd Lehel – Hosszú Gábor: Mintaevolúciós alapú jelentésazonosító eljárás
Várady Zoltán: A magyar középkori epigráfiakutatás tárgya, kutatási programja és eredményei
Zelliger Erzsébet: Kinek szól az üzenet?