Lefegyverző fegyvertelenség 1204. november 30-án hunyt el Imre király

Imre király (1196–1204) nyolc esztendőt, hét hónapot és hat napot töltött Magyarország trónján apja, III. Béla 1196. április 23-án bekövetkezett halálától számolva. XII. századi elődeihez hasonlóan neki is rövid, de mozgalmas élet jutott osztályrészül.

Filmre vitt történelem

A Magyarságkutató Intézet Filmre vitt történelem címmel tudományos konferenciát rendez 2023. december 5-én.

Munkatársaink a VI. Neolatin Konferencián

A Magyarságkutató Intézet négy munkatársa is előadást tartott a már hagyományosnak mondható Neolatin Konferencián. A gazdag tematikájú rendezvény a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-filológia és Neolatin Tanszéke, valamint a HUN–REN BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya közös szervezésében valósult meg az egyetemen.

IV. Magyar nyelvjárások napja

A Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontja IV. Magyar nyelvjárások napja - Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák címmel tudományos konferenciát rendez 2023. december 1-jén. 

Bethlen csapatai körülzárták Bécset

A harmincéves háború (1618–1648) ideje alatt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629) három hadjáratot is indított a nyugatra koncentráló Habsburgok ellen. Első hadjárata 1619–1622 között zajlott, és ennek során 1619. november 27-én csapatai már eljutottak Bécsig, és körülzárták azt.

VII. Ince pápa (1404-1406) ólombullája Abasárról

Az abasári ásatások egyik különleges leletének számít a templom szentélyének kutatása során napvilágra került ólombulla. 

Magas szögesdróttal körülszőve százszor

Ezer fogoly küldi imáját az égbe,
Hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre.
Könyörögve kérünk, segíts haza minket,
Bűneiben szenvedő fogoly népeidet.”
Szolyva, 1944 decembere Ismeretlen szerző¹

108 éve született a nemzet tanára

1915. november 24-én Szentgálon született Lőrincze Lajos állami díjas nyelvész, nyelvművelő. Kutatási területét mindenekelőtt a nyelvjáráskutatás, a névtudomány, valamint a magyar nyelvművelés képezte. A legtöbben viszont a 40 éven át hallható Édes anyanyelvünk című rádióműsorból ismerik őt. 

A Szent László-kultusz kései tanúi Pécsett: a Cetto-beszédgyűjtemény

A Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjteményi Osztálya, amely a Klimo György pécsi püspök (1751–1777) által 1774-ben alapított könyvtár tevékenységét folytatja, tizenkét olyan szöveget őriz, amelyek kifejezetten Szent László király tiszteletére születtek, illetve az ő emlékével foglalkoznak.

Magyarságkutató Intézet

A Magyarságkutató Intézet fő célja, hogy a különböző tudományos szakágakban megszületett ismereteket összehozza, értékelje és magas tudományos színvonalon véleményezze, a valószínűségnek olyan fokán, amennyire csak lehetséges. A szervezet feladata, hogy olyan kutatásokat végezzen a magyarság múltjának, nyelvének, eredetének feltárására, amelyekre eddig nem volt lehetőség. A Kormány, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által irányított Intézet 2019. január 1-jén kezdte meg működését.

bővebben

Partnereink