Az erőszakos magyarosítás máig élő mítosz

A Pesti Srácok Honi felderítés című műsora a magyar történelem ismeretlen és félreismert epizódjai közül a nemzetiségeket elnyomó Magyar Királyság hamis narratíváját járta körül. A már a XIX. századi nyugat-európai lejárató kampány által is terjesztett és a mi tudatunkban is meggyökerezett rágalom szerint az Osztrák–Magyar Monarchia a népek börtöne volt. 

Magyar királylányok szerepe külföldön

Dr. Kerékjártó Ágnes, az Eszmetörténeti Kutatóközpont tudományos munkatársának előadása a Magyarságkutató Intézet konferenciáján

A magyar történelem rendkívüli alakjai

„Szent István után a magyar királyi dinasztia férfi tagjai szinte kivétel nélkül az európai dinasztiákkal kötöttek házasságot. Ugyanakkor sokkal kevésbé ismertek a magyar királylányok, akik idegen országokba kerültek, és rendkívül jelentős befolyást gyakoroltak.” – hangsúlyozta Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke az Első kézből című videó interjúsorozat legújabb adásában.

Élete végéig megmaradt közvetlen, szerény tudósnak

Ez év október 2-án lenne 105 éves Harmatta János egykori neves klasszika-filológusunk, aki nem csupán az ókori nyelvek és kultúrák szakértője volt, hanem a szkíták, szarmaták és a Hun Birodalom történetével kapcsolatos kutatásai révén ugyancsak jeles eredményeket ért el. 

Nemzetközi bioarcheológiai konferencia Észtországban

A Nemzetközi Bioarcheológiai Társaság (ISBA) idén szeptember 13-a és 15-e között tartotta meg kétévente megrendezésre kerülő tudományos konferenciáját.

Előbb diplomata-püspök, később humanista tudós: Dudith András különös karrierje

Dudith [ejtsd: dudics] Andrásnak, Pécs 36. püspökének különös életpálya jutott osztályrészül. A tehetséges, horvát-olasz származású, Budán született ifjút anyai nagybátyja, Agostino Sbardellati indította el azon a diplomáciai pályán, amely a kor jellegzetességeinek megfelelően egyházi karriert is jelentett egyben.

Mese kicsiknek-nagyoknak. A népmese napjára

„Ecczö' vót, hô nem vót, hetethét országon túl, még azon is túl, kidő't kemönczének bédö't ódalába ėgy jegönyefa, annak a jegönyefának vót 65 ága s azon mindön ágán 66 varjú; a ki az én beszédömöt meg nem ha'gassa, vá'ja ki a szömit.” (Csihán királyurfi. In Kríza János: Vadrózsák Székely népköltési gyűjtemény I. kötet. Kolozsvár, 1863)

„Nini! hogy ugrálnak ki a rókák!” A pákozdi csata, 1848. szeptember 29.

Százhetvenöt esztendővel ezelőtt, miután Bécs észak-itáliai helyzetét stabilizálta, elérkezettnek látta az időt, hogy a horvátokat felhasználva rendezze a magyar kérdést, és egyoldalúan visszavonja az áprilisi törvényeket.

A mesemondás fennmaradása – A népmese napja alkalmából

A népmese napját a magyar nyelvterületen – Benedek Elek születésnapján – szeptember 30-án ünnepelik. 18 éve a Magyar Olvasástársaság előreterjesztésére indult el a kezdeményezés a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása céljából. Ma már a magyar nyelvterület csaknem minden régiójában megemlékeznek erről a napról, amely nemcsak a népmese, hanem a mesemondás ünnepe is lett. 

Magyarságkutató Intézet

A Magyarságkutató Intézet fő célja, hogy a különböző tudományos szakágakban megszületett ismereteket összehozza, értékelje és magas tudományos színvonalon véleményezze, a valószínűségnek olyan fokán, amennyire csak lehetséges. A szervezet feladata, hogy olyan kutatásokat végezzen a magyarság múltjának, nyelvének, eredetének feltárására, amelyekre eddig nem volt lehetőség. A Kormány, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által irányított Intézet 2019. január 1-jén kezdte meg működését.

bővebben

Partnereink