A kis István király

851 éve múlt már, hogy 1172 március 4-én, ahogy a krónika fogalmaz, elköltözött az Úrhoz István király, Géza fia, e néven a harmadik. Tízesztendős uralmát elhomályosítja utódja, öccse, III. Béla király történetírók sokasága által tárgyalt uralma.

Árpád-házi Szent Erzsébet nyomában - A pataki királyi erdőispánság történeti és régészeti kutatása

A magyar Anonymus Gesta Hungarorumának 15. fejezetében azt olvashatjuk, (...)

Egyetlen forrás sem ír arról, hogy a hunok Attila halála után eltűntek volna a Kárpát-medencéből

Attila és a hunok rejtélyeinek nyomában az M5 TV „História” című műsorában

200 éve született csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula

Andrássy 200 - „ [...] a kormányok változnak, azoknak tagjai halandók, míg a vármegye öröklétü test, tehát halhatatlan.

A második világháború egyik legpusztítóbb városharca

Babucs Zoltán vezető kutatónk és Mihályi Balázs Budapest ostromáról a Kossuth Rádió ió „Az Este – A házigazda” című műsorában

„Éljen Bem! Előre magyar!” Ütközet Medgyesnél, 1849. március 2–3-án

Amikor Józef Bem vezérőrnagy 1849. február végén megtisztította a Borgói-szorost, báró Puchner Antal altábornagy erdélyi császári-királyi főserege (...)

Újabb Árpád-házi leszármazott személyazonosságára derülhet fény

Archeogenetikai vizsgálatokkal királyaink nyomában címmel tartott előadás Varga Gergely genetikus munkatársunk

"Múltjához híven, elszánva a jelenben és bízva a jövőben"

A Trianon Centenáriumi Emlékbizottság elnöke, Intézetünk tudományos főigazgató-helyettese a Fehérvár TV „Fehérvári beszélgetések” című műsorában

Magyarságkutató Intézet

A Magyarságkutató Intézet fő célja, hogy a különböző tudományos szakágakban megszületett ismereteket összehozza, értékelje és magas tudományos színvonalon véleményezze, a valószínűségnek olyan fokán, amennyire csak lehetséges. A szervezet feladata, hogy olyan kutatásokat végezzen a magyarság múltjának, nyelvének, eredetének feltárására, amelyekre eddig nem volt lehetőség. A Kormány, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által irányított Intézet 2019. január 1-jén kezdte meg működését.

bővebben

Ephemeris Hungarologica

hírek

Previous Next

Partnereink