Tartalomjegyzék

Babucs, Zoltán: Sportember, művészpolihisztor és tartalékos huszártiszt: Manno Miltiades
Borvendég Zsuzsanna: Egy "javíthatatlan kapitalista" balladája, avagy a milliárdos filantróp esete a kommunizmussal
Fabó Edit: A magyar fogadalomtétel. Az 1881-es lourdes-i magyar zarándoklat
Fehér Bence: De administrando imperio vagy de pronuncianda lingua turcica? 
Horváth Veronika: Kora szkíta kori kurgán ásatása Tuvában magyar szemmel (Csinge-Tej I. kurgán kutatástörténeti áttekintésén keresztül)
Illik Péter: Forradalmak a szocialista középiskolai tankönyvekben: A nagy francia forradalomtól a fehérterrorig 
Jeney János: A romániai falurombolás magyar szemmel. Bözödújfalu térképének használata a falu rekonstrukciójához
Kása Csaba: Adalékok az 1944. augusztus 23-i átállás történetéhez. Románia a II. világháborúban: területvesztések és -nyereségek
Kinda István: Gazdálkodói magatartások Székelyföldön a XIX-XXI. században
Maár Kitti - Varga Gergely István - Kovács Bence - Schütz Oszkár - Tihanyi Balázs - Nyerki Emil - Raskó István - Pálfi György - Maróti Zoltán - Neparáczki Endre - Török Tibor: A X-XI. századi Kárpát-medencei köznép anyai vonalainak jellemzése archeogenetikai módszerekkel
Németh Zsolt: A Trilloux-szerkesztés és a Szent Korona keresztjének arányrendszere
Sashalmi-Fekete Tamás - Németh Zsolt - Gondos Béla: A Szent László-legenda falképciklusok földrajzi elhelyezkedése és rendszerezése
Rási Szilvia: Egyetemi hallgatók tudományos szövegalkotása az oktatói és hallgatói tapasztalatok tükrében
Severino-Varsányi Orsolya: Arab források a hunokról. A forrásanyag tudománytörténeti rendszerezése, műfaji besorolása
Szőnyi Vivien: Közösségi táncalkalmak egy moldvai magyar településen
Tánczos Vilmos: Zoomorfizmuson alapuló metaforikus képek egy székely falu (Csíkszentkirály) tájnyelvében
Tóth Zsolt: A magyar és a mongol igenévrendszer összevetése
Vajda András: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó néphagyományok alakulása a Maros menti Sáromberkén