Tanulmány: itt

Szerző

Kinda István

Cím

Gazdálkodói magatartások Székelyföldön a XIX-XXI. században

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 259–280.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.259

Absztrakt

A székelyföldi gazdálkodói attitűdöket és a földdel szemben tanúsított magatartásokat az elmúlt másfél évszázad történéseinek fényében vizsgálva megállapítható, hogy a kollektivizálás előtt a földhöz való feltétlen ragaszkodás, a közös gazdaság időszaka alatt a közös vagyon maximális kihasználása volt az általános tendencia, az 1989-es rendszerváltozás után pedig a magángazdaság restaurációjára tett törekvések emelhetők ki, míg az Európai Unió gazdaságpolitikai berendezkedése után ismét a gazdaságtól való kényszerű visszalépés figyelhető meg a földművelő tömegek viszonyulásmódjában, ám azzal párhuzamosan egy szűk réteg agráripari szakosodása emelhető ki. Úgy tűnik tehát, hogy ezeknek az alapvetően földhöz kötődő székelyföldi közösségeknek az egyes korszakokban az újabb és újabb politikai-makrogazdasági stratégiák miatt a föld iránti hagyományos ragaszkodása állandó változó – ez pedig egyes esetekben oda vezetett, hogy a családnak nemzedékeken át kenyeret adó földektől a hátrányos agrárpolitikák miatt megszabadulni kényszerültek. Annak az ágazatnak a szereplői, amely a régió gazdasági stabilitását jelenthetné, az utóbbi évszázad kiszámíthatatlan gazdasági körülményei közepette máig hatóan többnyire szenvedő alanyokká, többszörösen kisemmizett áldozatokká váltak.

Kulcsszavak

gazdálkodói magatartás, gazdaszellem, agrárpolitikák, bizonytalanság, változás