Dr. Horváth Ciprián

Dr. Horváth Ciprián előadásában kronológiai sorrendben felrajzolta a feltárások és a sírok előkerülésének egyes állomásait, aminek eredményeképp a lelőhelyről az 1950-es évektől napjainkig legkevesebb 300–350 sír előkerüléséről maradt fenn több-kevesebb információ.


Abasár–Bolt-tető 2020–2022. évi régészeti feltárása és részleges helyreállítása története.

Gallina Zsolt

Dr Dudás-Boda Eszter

A csontmaradványok feltárása 2020 októberében zajlott a Magyarságkutató Intézet (MKI) régészeinek vezetésével.


Sár monostorát a történeti kutatás mindig is fontos emléknek tartotta a rá vonatkozó krónikás adat alapján, amely egyrészt korai alapítására, másrészt a benne található királysírra utalt.

Buzás Gergely

Grócz Zsolt

Grócz Zsolt Abasár település alpolgármestere, az Abasári Népfőiskola Alapítvány koratóriumi elnöke köszöntő beszédében kiemelte azon együttműködés fontosságát, amely lehetővé tette a Bolt-tetői régészeti feltárást. Szólt Aba Sámuel király szellemi és épített örökségének jelentőségéről.


A Magyarságkutató Intézet által rendezett nagyszabású Abasár konferenciát az intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Kásler Miklós videóüzenetben nyitotta meg.

Abasár Konferencia nyitóbeszéd