A Kutatóközpont küldetése

Az Archeogenetikai Kutatóközpont küldetése, hogy új adatokkal járuljon hozzá, a magyarság eredetének valóságon alapuló, egységes történeti képének kialakításához. Ennek érdekében kutatásinak fókuszába helyezi a Kárpát-medence történeti népességeinek genetikai vizsgálatát, továbbá genetikai kapcsolatuk kimutatását az egykor élt és ma élő népességekkel. Államalkotó és dinasztikus jelentősége miatt pedig az Árpád-ház genetikai vizsgálatát. A feltárt eredményeknek a szélesebb közvélemény számára történő objektív bemutatását.

A Kutatóközpont feladatai

Az Archeogenetikai Kutatóközpont fő feladata interdiszciplináris kutatások segítségével feltárni a magyarság etnogenezisének folyamatát; megvizsgálni, hogy mely népességek vettek részt és milyen arányban a mai magyarság genetikai arculatának kialakulásában; kimutatni, hogy mely népességekhez fűzi genetikai rokonság a Kárpát-medencében élt és élő népességeket.

A Kutatóközpont célkitűzései

Az Archeogenetikai Kutatóközpont célkitűzése, hogy a kor legmodernebb molekuláris biológiai technikáit alkalmazva minél több valós, adott korból származó közvetlen genetikai információt szolgáltasson a magyarság számára. Ezzel egy olyan archaikus genom adatbázist hozva létre, amely a Kárpát-medencében élő magyarság közkincse.

Cél továbbá, hogy a genomadatok révén a magyarság számára elérhetővé és megismerhetővé váljon a genetikai ősök származása. A kutatási eredmények szakmai, nemzetközi folyóiratokban való publikálásán túl fontos cél ezeknek az eredményeknek a hazai megismertetése.

Munkatársak

Dr. Török Tibor

igazgató

torok.tibor@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Maróti Zoltán

tudományos főmunkatárs

maroti.zoltan@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Tihanyi Balázs

tudományos munkatárs

tihanyi.balazs@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Varga Gergely István

tudományos munkatárs

varga.gergely@mki.gov.hu önéletrajz

Kovács Bence Gábor

tudományos segédmunkatárs

kovacs.bence.gabor@mki.gov.hu önéletrajz

Kis Luca

tudományos segédmunkatárs

kis.luca@mki.gov.hu önéletrajz

Ginguta Alexandra

tudományos segédmunkatárs

ginguta.alexandra@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Vaszkó Tibor

ügyvivő szakértő

vaszko.tibor@mki.gov.hu önéletrajz

Maár Kitti Anita

tudományos segédmunkatárs

önéletrajz

Schütz Oszkár Bence

tudományos segédmunkatárs

schutz.oszkar@mki.gov.hu önéletrajz