Múltidéző

Szerkesztette: Dóka Krisztina

Jelen kötetben olyan néprajzi írásokat olvashat az érdeklődő, melyek a magyar népi kultúra legkülönfélébb területeit, illetve ezek 20–21. századi örökségét ölelik fel. A könyv címe (Múltidéző) utal Tánczos Vilmos kötetünkben olvasható tanulmányára (Hogyan idézik a tárgyak a múltat?) a tárgyi kultúra mellett a szellemi műveltségre is kiszélesítve az ott felvetett gondolatkört. Utal arra is címünk, hogy az itt olvasható tanulmányok egy része a magyar népi kultúra múltjába vezet. Ugyanakkor az írások részben azt mutatják be, hogy a népi műveltség múltbéli formái hogyan élnek tovább, hogyan vannak jelen ma. Valójában még a szorosabban vett történeti tanulmányok esetében is jól kitapintható, hogy a bemutatott jelenségeknek van hatása mai kultúránkra, a jelenbe ívelő folytatása, valamilyen formában megidézése napjainkban.

 Letöltés itt

Hivatkozás

DOI:  10.53644/MKI.MULTIDEZO.2022

Tanulmányok

Kinda István: Agyagipar az erdővidéki Nagybaconban 
Kinda István: Ipar és népművészet határán: sírkőfaragók művészete a Kis-Küküllő mentén         
Kinda István: Csángótelep társadalma és kultúrája
Tánczos Vilmos: Hogyan idézik a tárgyak a múltat? Egy csíki gazdaság példája
Tánczos Vilmos: Egy csíki székely falu (Csíkszentkirály) készülő tájszótára
Szőnyi Vivien: A moldvai magyarok tánckultúrájának általános vonásai
Szőnyi Vivien: Magyarfalusi népszokások az óév utolsó napján
Dóka Krisztina: A „népi kultúra” képének megszerkesztése Magyarországon az 1920-as években 
Raffai Judit: A mesemondás folklorizmusa Fábián Ágostonné, bukovinai székely mesemondó példáján 
Vajda András: A néprajzi örökség helyzete Maros megyében. Előmunkálatok Maros megye néprajzához