A NÉPI KULTÚRA KÉPÉNEK MEGSZERKESZTÉSE MAGYARORSZÁGON AZ 1920-AS ÉVEKBEN

Tanulmány: itt

Szerző

Dóka Krisztina

Cím

A NÉPI KULTÚRA KÉPÉNEK MEGSZERKESZTÉSE MAGYARORSZÁGON AZ 1920-AS ÉVEKBEN

Hivatkozás

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.53644/MKI.MULTIDEZO.2022.279

Absztrakt

A tanulmány nyomon követi, ahogyan az 1920-as években Magyarországon a népi kultúra elemei, egyes települések kiválogatott hagyományai különböző célú reprezentációk (állami ünnepségek, néprajzi bemutatók, turisztika események, városi népmulatságok) kellékeivé válnak. Vizsgálja, hogy mely tájak, falvak és milyen jelenségek lettek a bemutatás tárgyává. Korabeli források, főként sajtóbeli híradások, egykorú híradófilmek és fotók segítségével kutatja magukat a népművészeti bemutatókat mint eseményeket, ezek kontextusait, a bemutatások sajátosságait, a reprezentációk funkcióit, általában a népi kultúra használatát. Nem csupán az eseményeket vizsgálja, hanem ezek másodlagos reprezentációit (az eseményekről beszámoló újságcikkeket, ezekről készült filmeket) is. A tanulmány végső soron arra keresi a választ, hogy milyen képet/képeket szerkesztenek ezekben az években a bemutatók és a róluk szóló híradások révén a magyar népi kultúráról. Jelen írás utal arra is, hogy a népi bemutatók egyes esetekben „folytatásai” az úgynevezett millenniumi „népünnepeknek”, illetve a falvak hagyománybemutatói közvetlen előzményeit is jelentik az 1931-ben induló Gyöngyösbokréta-bemutatóknak.

Kulcsszavak

népművészeti bemutatók, hagyományhasználat, folklorizmus, kitalált hagyományok, néptánc, népszokás, népviselet