A NÉPRAJZI ÖRÖKSÉG HELYZETE MAROS MEGYÉBEN

Tanulmány: itt

Szerző

Vajda András

Cím

A NÉPRAJZI ÖRÖKSÉG HELYZETE MAROS MEGYÉBEN Előmunkálatok Maros megye néprajzához

Hivatkozás

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.53644/MKI.MULTIDEZO.2022.353

Absztrakt

Jelen kézirat egy nagyobb kutatás – melynek célja a Maros megyei magyarság néprajzi örökségének feltárása és kézikönyv vagy adatbázis formájában való megjelenítése – első részeredménye, célja feltárni a Maros megye (egykori Marosszék, majd Maros-Torda vármegye) magyarságának néprajzára vonatkozó szétszórt kutatásokat, valamint megállapítani azokat a tendenciákat (főbb kutatási területek és helyszínek), amelyek a kutatás elmúlt másfélszáz évét jellemezték. A tanulmány történeti perspektívát alkalmaz, és feltáró jellegű. Azt vizsgálja, hogy az elmúlt másfél évszázadban milyen törekvések voltak jellemzőek a térség népi kultúrájának feltárását és sajátosságainak meghatározását illetően, valamint azt is, hogy ezek az eredmények miként épültek be a helyi és a tudományos társadalomba.

Kulcsszavak

Maros megye, néprajzi régió, néprajzi örökség, néprajzi kutatások, tudománytörténet