A Kutatóközpont küldetése

A Népességföldrajzi és Geoinformatikai Kutatóközpontnak hármas küldetése van.Egyrészt a magyar szállásterület népességének a térképezése olyan térképezési módszerekkel, amelyek tárgyilagosan mutatják be az ország népességét. Másrészt a magyar történelemben fontos szerepet játszó térképek felkutatása, feldolgozása, elemzése.  Harmadrészt az intézet többi kutatóközpontjának térképekkel való ellátása, valamint a kutatóközpontok által elkészített adatsor térképen való megjelentetése.

A Kutatóközpont  feladatai

A kutatóközpontnak három fő feladata van. 

Az első annak kikutatása, hogy melyik térképezési módszerrel lehet a legjobban ábrázolni a Kárpát-medence népességét, ezzel bemutatva a magyar szállásterületet. 

A másik fő feladata, hogy felkutassa azokat a térképeket, amelyek a magyarság történelmében fontos szerepet játszottak. A kutatóközpont külön hangsúlyt fektet a népesség eloszlását bemutató térképekre, amelyek elsősorban a 20. század első évtizedeiben, és kifejezetten a trianoni békeszerződés kapcsán készültek. Kifejezett célunk, hogy együttműködjünk az adott korszakot kutató kollégákkal. 

Harmadik fő feladata a Magyarságkutató Intézet más kutatóközpontjaival az együttműködés annak érdekében, hogy igény szerint ellássa az adott kutatóközpontot online vagy igény szerint nyomtatott térképekkel akár egy adott publikációhoz, akár egy hosszú távú folyamatos projektmunkához Ezen a téren kiemelt jelentőségű projekt az archeogenetikai és régészeti adatok olyan térképre való felvitele, amely az adott korszakhoz kapcsolódó tájat rekonstruálja, így különösen a Régészeti és Archeogenetikai Kutatóközponttal törekszünk együttműködésre.

A Kutatóközpont Célkitűzései

A kutatóközpont célkitűzése a Kárpát-medence népességének objektív bemutatása és elemzése a magyarság történelemben fontos szerepet játszó térképek alapján, továbbá együttműködés a Magyarságkutató Intézet kutatóközpontjaival.

Munkatársak

Jeney János György

tudományos segédmunkatárs

jeney.janos@mki.gov.hu önéletrajz