Regnum Marianum

Regnum Marianum

Az eszme története, jelentősége és hatása

Szerkesztette: Klima Gyula

Mit is jelent az, hogy Magyarországra tradicionálisan Regnum Marianum-ként, Mária országaként, pontosabban királyságaként szoktunk referálni? Mi a jelentősége ennek a megjelölésnek? Honnan ered? mennyire specifikusan magyar ez a tradíció? Mit jelentett ez a tradíció történelmünkben? Hogyan élt tovább századokon át: milyen vallásos, teológiai, jogi, politikai eszmerendszerek keretében, milyen művészeti és egyéb kulturális formákban? Mi a jelentősége és a hatása ennek a tradíciónak a mai életünkben, gondolkozásunkban? Ilyen és hasonló kérdéseket feszegettek és feszegetnek a magyarságkutató Intézet eszmetörténeti Kutatóközpontja által rendezett konferenciának az előadásai, valamint a konferencia nyomán született, jelen tanulmánykötet írásai. 

 Letöltés itt

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/mki.rm.2022

Tanulmányok

Klima Gyula: A Regnum-Marianum eszme és különböző aspektusai
Völgyesi Levente: A Regnum Marianum-eszme alkotmányjogi vonatkozásai
Bujdosó Ádám: A Regnum Marianum eszméje az Árpád-korban
Németh Zsolt: Szellemi kapcsolatok a Szent Korona képi programja és Szent István országfelajánlása között
Teiszler Éva: A Regnum Marianum-eszme tartalma és jelentése az Anjou-kor végéig
Gyenes László: A Regnum Marianum-eszme heraldikai megjelenítései a XVI-XVIII. században
Kerékjártó Ágnes - Németh Zsolt: Szemelvények a Regnum Marianum-eszme egyházművészeti megjelenítéseiből
Kovács Kálmán Árpád: A Regnum Marianum, a Regnum Christi és Res publica laico modo separata a protestáns közgondolkodásban (1871–1925)
Miklós Péter: Apostoli királyok, szent uralkodók és a Regnum Marianum
Scheffer Miklós: A XX. századi keresztény misztika a Regnum Marianum-eszme fényében