A Regnum Marianum, a Regnum Christi és Res publica laico modo separata a protestáns közgondolkodásban (1871–1925)

Tanulmány: itt

Szerző

Kovács Kálmán Árpád

Cím

A Regnum Marianum, a Regnum Christi és Res publica laico modo separata a protestáns közgondolkodásban (1871–1925)

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.RM.2022.199

Absztrakt

Jelen tanulmány – némi eszmetörténeti kitekintés után – politikatörténeti alapon veszi górcső alá az 1871 és 1925 közötti időszak Regnum Marianum körül folytatott katolikus-protestáns diskurzusait. Ezen vitákban a keresztény társadalom kulcsa – protestáns szemszögből – egy, a hagyományos protestáns sérelmi politikát lebontani képes, valódi és becsületes katolikus gesztuspolitika. Végső soron elmondhatjuk, hogy mindezek a viták a cselekvés konkrét terét (vagy annak hiányát) jelölték ki a kor közjogi szemléletében „az Egyház” vagy az egyházak társadalmi szerepvállalása előtt.

Kulcsszavak

egyházpolitika, állam-egyház szétválasztás, magyar katolicizmus, magyar protestantizmus, szabadkőművesség