A Kutatóközpont küldetése

A Nyelvtervezési Kutatóközpont küldetése az anyanyelvnek a nemzeti identitás képzésében, életünkben, kultúránkban, önazonosságunkban betöltött szerepének megfelelő, méltó helyre emelése és megerősítése.

A Kutatóközpont feladatai

A Nyelvtervezési Kutatóközpont fő feladata egyrészt a nyelv társadalmi összefüggéseit vizsgáló nyelvészeti megközelítésekre és nyelvi szakpolitikai alapokra épülő kutatási és tervezési munka folytatása, valamint nyelvi tervezési szakanyagok felkutatása, feldolgozása, és a magyar nyelv használati területeinek felmérése után a magyar nyelvstratégia kidolgozása.

Feladata továbbá nyelvi szolgáltatások nyújtása, szakmai támogatása, a kapott eredmények alkalmazása, a stratégiai feladatok, tevékenységsorok végrehajtása.

A Kutatóközpont célkitűzései

A Nyelvtervezési Kutatóközpont célja anyanyelvünk jelenkori helyzetének, presztízsének és használati minőségének, közérthetőségének tudományos eredményekre támaszkodó javítása, formálása, valamint a társadalom számára hasznos, a nyelv használatát érintő kutatások folytatása, melyek elősegítik a patriotizmus és az identitás alakítására irányuló szakpolitikai tevékenységeket.

Munkatársak

Katona József Álmos

igazgató

katona.jozsef.almos@mki.gov.hu önéletrajz

Bódi Zoltán Gábor

tudományos főmunkatárs

bodi.zoltan@mki.gov.hu önéletrajz

Pál Helén

tudományos munkatárs

pal.helen@mki.gov.hu önéletrajz

Nagy Dóra

tudományos segédmunkatárs

nagy.dora@mki.gov.hu önéletrajz

Rási Szilvia

tudományos segédmunkatárs

rasi.szilvia@mki.gov.hu önéletrajz

Kerékjártó Ágnes

tudományos munkatárs

kerekjarto.agnes@mki.gov.hu önéletrajz

Jánk István

tudományos munkatárs

jank.istvan@mki.gov.hu önéletrajz