Magyarságtudományi tárgyak az új NAT-ban és a KET-ben

Magyarságtudományi tárgyak az új NAT-ban és a KET-ben

A kötetben neves szerzők, kutatók és egyúttal gyakorló tanárok osztják meg gondolataikat arról, hogyan jelennek meg a 2020-ban bevezetett új Nemzeti Alaptanterv sarkalatos értékei a magyar nyelv, a magyar irodalom, a történelem, az ének-zene és a vizuális kultúra új tan- és tanári kézikönyveiben. 

A tárgyalt témaköröket és tankönyveket összeköti, hogy mindegyikük fokozottan alkalmas a kulturális értékközvetítésre, a nemzeti identitás fejlesztésére, a Kárpát-medencei magyar kulturális kontinuitás megjelenítésére és egyáltalán nem utolsósorban az élményközpontú oktató-nevelő munkára. A tanulmánykötet gerincét a felső tagozatnak és a középiskolának készült új szemléletű könyvek bemutatása alkotja, de olvashatunk benne az alsó tagozatos, élményközpontú olvasástanítási technikáról éppúgy, mint a 2020-as NAT alapvető újdonságairól, melyek alkalmazása hozzájárulhat egy XXI. századi modern, életközeli és Kárpát-medencei magyar szemlélet és módszertan meggyökeresedéséhez az oktatási-tanulási folyamatban.

Ez a kötet a Magyarságkutató Intézet és az Oktatási Hivatal szakmai együttműködésében valósult meg. Haszonnal forgathatja minden gyakorló pedagógus és oktatási szakember a Kárpát-medence bármely szegletében, ahol magyarul és a magyar kultúráról tanítanak.

Letöltés itt

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MATUDT.2023

Tanulmányok

Takaró Mihály: A megújított és helyreállított irodalmi kánon
Kóródi Bence: Kezdjük az elején… Az élményt adó olvasás értékközvetítő és tudásépítő szerepe kisiskolás korban
Pomozi Péter: A Kárpát-medencei magyar nyelvi-kulturális kontinuitás élménye az új szemléletű nyelvtörténet- és nyelvjárás-oktatásban
Illik Péter: Az új NAT szerinti középiskolai történelem tankönyvek magyar kora újkori leckéi a NAT, a KET és a történettudományi eredmények fényében
Pappné Gellényi Judit: Új szemlélet a történelem tankönyvekben
Szabados György: Régi történelem új tankönyvekben
Lakner Tamás: A magyarságtudat erősítésének lehetősége a zenei nevelésben
Nyitrai Péter: Magyar néprajzi tartalmak az új NAT-ban és a KET-ben és az Oktatási Hivatal módszertani kézikönyveiben