Tanulmány: itt

Szerző

Takaró Mihály

Cím

A megújított és helyreállított irodalmi kánon

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MATUDT.2023.17

Absztrakt: Ebben az írásban a szerző elsősorban az irodalom, azon belül is a magyar irodalom oktatásáról veti papírra gondolatait, mert meggyőződése szerint az identitásképző tárgyak sorában is kiemelt szerepe van a magyar nyelvnek és irodalomnak. Mindemellett foglalkozik a történelem, az ének-zene és a művészettörténet oktatásának kérdéseivel is. Szól az identitásképző tárgyakról a XXI. század iskolájában, valamint az új Nemzeti Alaptantervben a (NAT) rendszerelemeiről és céljairól, érintve a Kerettanterv (KET) vonatkozó pontjait és fejezeteit. Az értékőrzésről és értékteremtésről gondolkodva arra keresi a választ, hogy napjainkban miben is rejlik a pedagógus értéke, és mit tekinthetünk pedagógiai örökségnek. Különös hangsúlyt kap a Kárpát-medencei magyar kulturális kontinuitás ténye, ennek oktathatósága és a nemzeti identitásképzésben betöltött szerepe.

Végül pedig arra kérdésre, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy tanárként helyt tudjunk állni, valamint elvégezni vállalt feladatainkat, az alábbi válaszokat kínálja: ragaszkodni az iskola értékközvetítő funkciójához, ragaszkodni ahhoz, hogy teljes személyiséget akarunk nevelni. A teljes személyiség azt jelenti, hogy a személyiségnevelés minden szegmensét figyelembe véve, nem egyet kiemelve a többi rovására, próbálunk egészséges szellemiségű, művelt, a nemzetének irodalmát, tudományát, művészetét, kultúráját ismerő generációkat nevelni. A szerző meggyőződése szerint ez az új magyar iskola sikerének legfontosabb záloga.

Kulcsszavak: pedagógia, értékközvetítés, kulturális kontinuitás, értékőrzés és értékteremtés.