Tanulmány: itt

Szerző

Kóródi Bence

Cím

Kezdjük az elején… Az élményt adó olvasás értékközvetítő és tudásépítő szerepe kisiskolás korban

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MATUDT.2023.31
 

Absztrakt: A tanulmány az olvasóvá nevelés és az ehhez szükséges olvasási készségek elsajátításának lépéseit mutatja be röviden a kisiskolás korban. Ismerteti az ehhez szükséges kompetenciákat, az elsajátítási motivációt és a nyelvészet, valamint a pedagógia eddig elért eredményeit az alsós tankönyvekben reprezentálva. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy az olvasás látens kiépülése már babakorban elkezdődik a beszédészlelés és a nyelvelsajátítás folyamata során, majd folytatódik a fonématudatosság fejlesztésével és az olvasási szintek tudatos egymásra épülésével. 

Kulcsszavak: beszédészlelés, beszédhang, fonéma, szótag, homogén gátlás, diszlexia-prevenció, szórutinok, olvasási szintek, értő-értelmező-bíráló-alkotó olvasás, mese, monda, nemzeti azonosságtudat