Királyok és Szentek

Királyok és Szentek

Az Árpádok kora

Szerkesztette: Horváth Ciprián, Horváth-Lugossy Gábor, Kovács Attila, Makoldi Miklós, Nagy Dóra, Teiszler Éva, Vizi László Tamás

„A Királyok és Szentek – Az Árpádok kora című kiállítás nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy bemutassa Árpád-házi uralkodóink és szentjeink életét, legendáikat, örökségüket és a kort, amelyben éltek. [...] Múltunk, jelenünk és jövőnk összekötő eleme, identitásunk szerves része az Árpád-ház, amely az alapját képezi mindannak, amit ma magyarnak nevezünk. [...] A keresztény magyar államot, amely kiállta az idők próbáját, legnagyobb Árpád-házi uralkodónk, Szent István hozta létre. [...] Örökségét a Szent Királyok nemzetsége, későbbi nevén az új Árpád-ház, meg- őrizte, gyarapította, tovább örökítette. [...] A magyarság történelme során hosszú és rögös utat járt be. Az elmúlt évszázadok során a magyarnál számában jóval nagyobb nemzetek tűntek el, veszítették el országukat, nemzeti identitásukat, kultúrájukat, nyelvüket. Az Árpád-házi uralkodóink, szent királyaink művének köszönhető, hogy a magyarság megőrizte hitét, hagyományait, és egy évezreddel később még mindig erős államot és nemzetet alkotva, hagyományaira büszkén él a Kárpát-medencében. [...] Jelen kötet érdekfeszítő, hasznos olvasmány lehet nemcsak a tudományos kutatók, hanem a korszak iránt érdeklődők számára is.”

Prof. Dr. Kásler Miklós

 Letöltés itt

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.KSZ.2022

Tanulmányok

Makoldi Miklós: Kurátori gondolatok a Királyok és Szentek
Blazovich László: Hospesjogok és az Árpád-kori városok
Demeter Zsófia: III. Béla és Antiochiai Anna nyughelyének megtalálása 1848-ban
Diószegi Szabó Pál: A magyar–bizánci kapcsolatok az Árpád-korban
Hesz Attila: Boldog Özséb és a pálos remeték
Hidán Csaba: Hadi események az Árpád-korban
Horváth Attila: Az 1222. évi Aranybulla és a történeti alkotmány
Kerékjártó Ágnes – Klima Gyula: Életszentség és aszkézis: Árpád-házi Szent Margit (1242–1270)
Kovács Attila: A korai királyi hatalom a Kárpát-medencében és néhány érdekes összefüggése
Kovács László: Szent László emlékek a Felvidéken
Kőfalvi Tamás: A hiteleshelyek írásbelisége az Árpád-korban
Lukács László: Szent István király kultusza a magyar néphagyományban
Neparáczki Endre: Az Árpád-ház genetikai kutatásának eddigi és a jövőben várható eredményei
Novák Ádám: Az Árpád-kori pecséthasználatról
Reich Szabina: Székesfehérvár topográfiai fejlődése az Árpád-korban
Szőllősy Csilla–Szücsi Frigyes: Székesfehérvár Árpád-kori védművei
Terplán Zoltán: A keresztes hadjáratok és az Árpád-kori Magyar Királyság diplomáciai kölcsönhatásai
Török Tibor: A Kárpát-medence történeti népességeinek kapcsolatai az újabb archeogenetikai eredmények tükrében