Életszentség és aszkézis: Árpád-házi Szent Margit (1242–1270)