A Kutatóközpont küldetése

Az Eszmetörténeti Kutatóközpont küldetése Európa – és ezen belül a Kárpát-medencei magyarság – eszmetörténetének szisztematikus feltérképezése, annak minden egyéb, más kontinenseket is érintő kapcsolatrendszerével, a magyarság őstörténetétől napjainkig. A kutatás fókusza a longue durée (nagyívű fejlemények) azonosítása, kiváltképp, de nem kizárólag, a filozófia, a tudomány és technika, a vallás és a művészetek történetében.

A Kutatóközpont feladatai

Az Eszmetörténeti Kutatóközpont fő feladata az európai és magyar eszmetörténet interakciójának áttekintése, azokra az apránként felgyülemlő változásokra összpontosítva, amelyek végül paradigmatikus átalakulásokat eredményeznek fogalomrendszerekben, társadalmi mentalitásban és kultúrában.

A Kutatóközpont célkitűzései

Az Eszmetörténeti Kutatóközpont célkitűzése mindenekelőtt egy olyan rendszeres tanulmánysorozat kidolgozása lesz, amely azokat az alapvető fogalmi és kulturális változásokat veszi célba, amelyek a középkori Európát, ezen belül a magyarságot, a modern Európába vezették át. Ezek a tanulmányok az MKI keretében működő egyéb kutatóintézetek specifikus magyarságkutatási témáinak általános fogalmi és elméleti hátterét szolgáltathatják.

Ezenfelül az Eszmetörténeti Kutatóközpont megszervezi és működteti a nemzetközi Európai Eszmetörténeti Társaságot (Society for the European History of Ideas), amely az európai és magyar eszmetörténettel foglalkozó magyar és nemzetközi kutatók (minden kontinensre kiterjedő) együttműködési hálózata. A társaság otthont ad egy évenkénti konferencia sorozatnak, és az angol nyelven publikált nemzetközi periodikának: Proceedings of the Society for the European History of Ideas.

Munkatársak

Dr. Bíró Csilla

igazgató

biro.csilla@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Majorossy Imre Gábor

tudományos munkatárs

majorossy.imre@mki.gov.hu önéletrajz

Dr. Kerékjártó Ágnes

tudományos munkatárs

kerekjarto.agnes@mki.gov.hu önéletrajz