Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés II.

Szerkesztette: Neparáczki Endre

A Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés című konferenciát a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontja 2021. november 25–26-án tartotta. Az immár második alkalommal összehívott tanácskozás a Honalapítok, Királyok, Magyarok alcímet kapta. A tanulmánykötetben genetikusok, régészek, antropológusok, nyelvészek és történészek tizenegy tanulmányát olvashatják. Kifejezett célunk volt, hogy az igen különböző tudományterületek szakmódszertani jellemzőit mellőzék a szerzők a tanulmányaikban, így az új eredményeink számunkra és az olvasók számára is könnyebben befogadhatóvá és vitathatóvá válnak. A műhelybeszélgetés sorozattal elindult az a folyamat, melynek a végén egyre több és több magyar őstörténettel kapcsolatos megválaszolatlan kérdésre adunk konszenzusos választ.

Hivatkozás

DOI:  10.53644/mki.maosmb.2022

Tanulmányok

Török Tibor: POPULÁCIÓGENOMIKAI EREDMÉNYEK A HUNOK, AVAROK ÉS HONFOGLALÓK SZÁRMAZÁSÁRÓL
Juhász Zoltán: A MAGYAR NÉPZENE A DALLAMTÍPUSOK ÉS A HAPLOCSOPORTOK ELOSZLÁSAINAK TÜKRÉBEN
Pamjav Horolma: A MAGYAR NÉPESSÉG GENETIKAI ÖSSZETÉTELE APAI ÁGON
Maár Kitti - Varga Gergely István - Kovács Bence - Schütz Oszkár - Tihanyi Balázs - Nyerki Emil - Raskó István - Pálfi György - Maróti Zoltán - Neparáczki Endre - Török Tibor: A 10–11. SZÁZADI KÁRPÁTMEDENCEI KÖZNÉP ANYAI VONALAINAK JELLEMZÉSE ARCHEOGENETIKAI MÓDSZEREKKEL
Varga Gergely István: KÖZÉPKORI MAGYAR URALKODÓK ARCHEOGENETIKAI VIZSGÁLATA
Horváth Ciprián: SZAKONY-KAVICSBÁNYA HONFOGLALÁS KORI TEMETŐJE – ADATOK A KISCS ALÁDI TEMETŐK KÉRDÉSKÖRÉHEZ
Pálfi György: KÜZDELEM A HŐSÖK VÉGTISZTESSÉGÉÉRT: A TEREPANTROPOLÓGIA MOHÁCSI KIHÍVÁSAI
M. Lezsák Gabriella: ONOGUROK ÉS SZABIROK A MEÓTISZ MELLÉKÉN
Fehér Bence: ÍRÁSOS EMLÉKEINK AZ ŐSMAGYAR KORBÓL
Sántha Attila: A CSABA-MONDA (PRE) ZOROASZTRIÁNUS GYÖKEREI
Jeney János: 9. SZÁZADI TÁJREKONSTRUKCIÓ