Tanulmány: itt

Szerző

Jeney János

Cím

9. SZÁZADI TÁJREKONSTRUKCIÓ

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MAOSMB.2022.227

Absztrakt

A táj – amely alatt a természetes és mesterséges környezetet értjük – legjobban térképen mutatható be mint egy összefüggő egység, ugyanakkor az emberi természetformálás hatására folyamatosan változik. A napjainkra kialakult tájak bemutatásához készítendő térképhez könnyű adatokat gyűjteni, ugyanis ezek a terepen felmérhetők, ezzel szemben a történeti tájrekonstrukció adatai ma már nem feltétlenül elérhetők, így csupán történeti feljegyzésekből, adatokból lehet dolgozni, feltéve, hogy ezek rendelkezésre állnak, ugyanis az ókorra vonatkozó térképi adatok általában hiányoznak, az egyéb írásos adatok pedig nagyon esetlegesek, így egzakt térkép nem tud ezekre a korokra vonatkozólag készülni. Becslések alapján ugyanakkor a táj jellegét hozzávetőlegesen be lehet mutatni, így azt is, hogy milyen lehetett a Kárpát-medence a honfoglalás körüli időkben. Az utólagos, elképzelt rekonstrukciót egyrészt az éghajlati viszonyokból, másrészt a régészeti lelőhelyeken található leletekből lehet levezetni. Az eredményeket egy online, interaktív felületen lehet ábrázolni, amelyen olyan adatokat, attribútumokat is be lehet mutatni, melyek jellemzően külön szövegdobozban vagy táblázatban jelennek meg egy földrajzi objektumhoz kötődően.

Kulcsszavak

9. század, Kárpát-medence, interaktív térkép, vízrajz, webtérképek