Tanulmány: itt

Szerző

Pálfi György

Cím

KÜZDELEM A HŐSÖK VÉGTISZTESSÉGÉÉRT: A TEREPANTROPOLÓGIA MOHÁCSI KIHÍVÁSAI

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MAOSMB.2022.109

Absztrakt

A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve intenzívebbé váltak a témához kapcsolódó történelmi és régészeti kutatások. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park kezdeményezte, hogy az Emlékhelyen található öt sírgödörbe 1526-ban méltatlan körülmények között bedobált keresztény katonák maradványai a félezer éves évfordulóra feltárásra, szétválogatásra, vizsgálatra és keresztény végtisztesség melletti, egyéni újratemetésre kerülhessenek. A feltárással megbízott pécsi Janus Pannonius Múzeum 2020 őszén kezdte meg a munkát az Emlékhely III. számú tömegsírjában. A terepantropológiai munkát a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékének antropológusai végzik. Az erősen keveredett, gyakran töredékes megtartású csontváztömeg egyénenkénti feltárása rendkívül komoly kihívást jelent, és csak folyamatos, szoros régészeti-antropológiai együttműködésben valósítható meg. 2020-ban és 2021-ben az 1976-ban még 100 körülire becsült, ám várhatóan 300-nál is nagyobb számú emberi csontvázból a két kampány során mintegy kétszáz egyén maradványainak szétválogatása és felszedése valósulhatott meg. A feltárás befejezése után kezdődő laboratóriumi antropológiai és paleopatológiai kutatások kémiai antropológiai, archeogenetikai, paleomikrobiológiai és különböző képalkotó vizsgálatokkal is kiegészülnek. A terepantropológia előzetes megfigyelései szerint a sírgödör zömében fiatal férfiak csontvázait rejtette, amelyek koponyáin és nyakcsigolyáin a feltárást végzők a peri mortem (halál körüli) vágott sérülések extrém dominanciáját észlelték. A koponyaalap, nyakcsigolyák, állkapcsok vágott sérüléseinek paraméterei a legtöbb esetben inkább a csata utáni tömeges fogolykivégzésre, mint a csata egyéb harci eseményeire engednek következtetni. Ezeket az előzetes megfigyeléseket és hipotéziseket a következő évek részletes igazságügyi antropológiai vizsgálatai fogják pontosítani.

Kulcsszavak

1526, mohácsi csata, tömegsír, terepantropológia, peri mortem vágott sérülések, a tömeges kivégzés hipotézise