Magyarország-kép Franciaországban

Magyarország-kép Franciaországban

 

Szerkesztette: Bodó Márton

A magyar-francia kapcsolatokról az olvasónak csupa ellentmondás jut eszébe. Volt olyan időszak, amikor a magyar elit lelkesülten olvasta a francia felvilágosodás szerzőit, s ugyanekkor a francia katonatisztek a magyar huszárokéra emlékeztető egyenruhába öltöztek. Volt arra is példa, amikor a magyar progresszió "vigyázó szemeit Párizsra vetette", és olyan is, amikor a magyar politikai elit kimondva-kimondatlanul a "franciákat" tartotta minden tragédiánk okozójának. Volt úgy, hogy a francia kommunisták 1956 november 4. miatti felháborodásukban összetépték párttagkönyvüket, és van úgy is, hogy Magyarország a demokratikus mintaállamnak tekintett Francia Köztársaság ellenpontjaként fogalmazódik meg. Am a valóság, akár a múltbeli, akár a politikai - mindig árnyalt. Ezeréves párhuzamos, ha nem is közös történelmünk számos olyan ismert, vagy kevésbé nyilvánvaló kapcsolatát érdemes nem csak magyar szemmel nézni. Hogyan látta, látja a magyar múltat, a magyar államot, a magyar nemzetet, kultúrát, a magyar hősöket a kortárs francia utazó, olvasó, netán politikai vezető? Hogyan látja ma a kisiskolás azt a múltat, amelyet mi magunk szívesen láttatunk jelentősnek, ám mi van akkor, ha ez a nyugati kultúrkörből esetleg csupán a periféria erőtlen másolási-utánzási kísérletének tűnik? Van-e reális képe országunkról és nemzeti történelmünkről a hazánkat gyakran egzotikusnak és a kelet részének látó francia közgondolkodásnak? Ha erre nem is adható egyértelmű válasz, a kötet szerzői és szerkesztői arra törekedtek, hogy saját optikájuk a lehető legélesebb és leghitelesebb legyen. 

 Letöltés itt

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/mki.mkf.2022

Tanulmányok

Szávai János: A magyarságkép ezer éve
Csernus Sándor: Magyarország-kép a Francia Királyság középkori forrásaiban (10-15. század)
Harai Dénes: A Magyarországról és a magyarokról alkotott kép a 16-18. századi Franciaországban
Tóth Ferenc: Huszárság és magyarságkép a 18. századi Franciaországban
Botos Máté: A francia forradalom és a napóleoni háborúk Magyarország-képe
Majoros István: Magyarország, a magyarság 19. századi képe Franciaországban
Pethő-Vernet Csilla: A magyar zene, a magyarok, a romantikus hősi toposz és a Rákóczi-induló fogadtatása Franciaországban
Garadnai Zoltán: Magyarország a Rajna túloldaláról nézve. A francia közgondolkodás, világháborúk, forradalmak: győztesek és vesztesek (1900-1956)
Kovács Örs: Magyarország és a gulyáskommunizmus francia recepciója (1957-1989)
Garadnai Zoltán: Ellenségből barátok. A Magyarország-kép változása Franciaországban (1990-2010)
Soós Eszter Petronella: Magyarország-kép vagy önarckép? Esettanulmány a 2010-2020 közötti időszakból
Bodó Márton: Térképek népe, avagy Magyarország-kép a franciaországi iskolai történelemtankönyvekben
Bartal Anna Mária: A magyar emlékezet nyomai Párizs közterein és épületein