Huszárság és magyarságkép a 18. századi Franciaországban

Tanulmány: itt

Szerző

Tóth Ferenc

Cím

Huszárság és magyarságkép a 18. századi Franciaországban

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MKF.2022.113

Absztrakt

A huszárság, mint katonaság először ellenségként jelent meg a Francia Királyságban a harmincéves háború időszakában. Később a magyar függetlenségi mozgalmak francia kapcsolatain keresztül lehetőség nyílt magyar jellegű könnyűlovas egységek alapítására is a francia hadseregben. Az 1692- ben megalapított első francia huszárezred nem bizonyult hosszú életűnek, de a későbbiekben több ezer magyar szolgált az egyre sikeresebb francia huszárezredekben. A huszárság sikeréhez az európai háborúk megnövekedett katonaigényén túl hozzájárult az antik hadtudomány szerzőinek újrafelfedezése és a magyarokhoz fűződő jellegzetes harcmodor elismertsége is. A huszárezredek, hasonlóan a francia királyi hadsereg más idegen ezredeihez (régiments étrangers), szorosan kapcsolódtak a királysághoz, ezért a forradalom idején a legtöbb magyar származású katonatiszt emigrálni kényszerült. A magyar származású huszárok viszonylag gyorsan beilleszkedtek a francia társadalomba. Ezt jól jelzik a házasságaik, társadalmi elismertségük és birtokszerzéseik. A század történetének ismeretében megállapítható, hogy a magyar emigráció egy hanyatló korszakban csatlakozott a Francia Monarchiához, rövid távon azonban a
katonai karrierek olyan példáit láthatjuk, amelyek jól mutatják az ancien régime társadalmának integráló képességét. A magyar emigráció sikerének a kulcsa pedig abban rejlett, hogy a Francia Monarchia számára mint magyar katonák voltak fontosak. Ennek köszönhetően maradt fenn erős magyarságtudatuk is.

Kulcsszavak

huszárság, magyarságkép, magyar identitás, kisháborús taktika,18. század, francia hadsereg, Bercsényi László