Magyar keresztény gondolkodók az Árpád-kortól napjainkig

Szerk.: Bíró Csilla – Klima Gyula – Nagy József

Letöltés itt

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MKGAKN.2024

Tanulmányok

Nemerkényi Előd: Szent Gellért és Petrus Damiani

Bíró Csilla: Andreas Pannonius és az Énekek énekéhez írt kommentárja

Simon József: Eredendő bűn vagy theodicea? A nem-létezés antropológiai dilemmái Bethlen Miklósnál (1708)

Gángó Gábor: A természetjog oktatása a Debreceni Református Kollégiumban

Smrcz Ádám: Ancilla Politicae Ecclesiasticae? Felekezeti és egyházpolitikai szempontok a neosztoicizmus magyarországi recepciótörténetében – Laskai János Lipsius-fordításáról

Klima Gyula: Az ördög incselkedései, avagy az ember tragédiája: Ágoston és Madách történelemfilozófiája

Hoppál Bulcsú: Pauler Ákos és a katolicizmus szellemisége

Frenyó Zoltán: Mihelics Vid vallásfilozófiai-vallásszociológai eszméi és művei Keresztény szellemi tájékozódás a XX. században

Nyirkos Tamás: Analóg, ál, pót és negatív: Schütz Antal a világi vallásokról

Boros Gábor: Vető Miklós megújító metafizikai szeretetfogalma

Hörcher Ferenc: Eliot, Mannheim, Polányi. Második világháborús angliai eszmecsere a keresztény elit szerepéről

Érszegi Márk Aurél: A magyar katolicizmus hozzájárulása a világegyház küldetéséhez