A Magyarországról és a magyarokról alkotott kép a 16-18. századi Franciaországban

Tanulmány: itt

Szerző

Harai Dénes

Cím

A Magyarországról és a magyarokról alkotott kép a 16-18. századi Franciaországban

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MKF.2022.75

Absztrakt

A 16-18. századi Franciaországban jelentősen gazdagodott a Magyarországról és a magyarokról alkotott kép a két ország közti diplomácia kapcsolatok, katonai szövetségek, tanulmányutak, áruforgalom, eszmei áramlatok és technikai tudásátvitel élénkülésének köszönhetően. E folyamatokról viszonylag nagy számban állnak rendelkezésünkre információk, melyek egy része már a korabeli francia társadalom bizonyos rétegeihez (arisztokrácia, városi polgárság, katonák, értelmiségiek) is többé-kevésbé eljutott vagy eljuthatott
személyes élményeken, beszámolókon, leveleken, valamint nyomtatott műveken keresztül. Ez utóbbiakból kiderül, hogy a „Magyarország” név már ebben az időben is nagyon gyakran jelöli a magyarok államát, aminek gazdagsága és termékenysége még a török-háborúk pusztításai ellenére is lenyűgözte a korabeli franciákat. A Valois, majd 1589-től a Bourbon királyok alattvalói felfigyeltek Magyarország meg- és felosztottságára, amelyeket a francia történetírók mint elkerülendő példát hoztak fel honfitársaik előtt. A magyar
bel- és külháborúk kulcsszerepet játszottak a magyar és erdélyi kapcsolatkeresésben a Habsburg-ellenes francia udvarnál, ahol jól fogadták a franciabarát és nyugat-európai kultúrával rendelkező urakat. A sokszor gazdaságilag elmaradott területnek minősített országból Franciaországba eljutó magyar termékek és technikák (bor, hímzés, bőrcserzés, bányászati eljárások) az ország lakosainak szakértelmét és kreatívitását hírdették. Összeségében tehát elmondható, hogy a Magyarországról és magyarokról kialakult kép alpavetően
pozitív volt a kora-újkori Franciaországban.

Kulcsszavak

francia-magyar kapcsolatok, diplomácia, hadügy, nyomtatványok, útleírások.