A magyar emlékezet nyomai Párizs közterein és épületein

Tanulmány: itt

Szerző

Bartal Anna Mária

Cím

A magyar emlékezet nyomai Párizs közterein és épületein

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MKF.2022.369

Absztrakt

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a franciák, a párizsiak tudatába egy idegen nemzet, a leghatásosabban a közterek – utcák, terek, parkok – elnevezésén keresztül fészkelheti be magát. Ezért ebben a tanulmányban először azokat a magyar vonatkozású köztér-elnevezéseket – tereket, utcát, kertet és parkot – veszem számba, amelyek vagy mint lakcímek, az aktuális identitás részét képezve, vagy a mindennapi tájékozódás révén beépülhettek a párizsiak mentális térképébe. Majd a Jardin de Luxembourg környékén megfordult, vagy huzamosabb időt eltöltő magyarok – Molnár C. Páltól kezdve, a két Teleki nővéren, Ady Endrén és Radnóti Miklóson folytatva József Attiláig – lakó- és szálláshelyeit, azok történeteit mutatom be. Végezetül pedig – Brüll Berta, Bölöni György és Illyés Gyula nyomán – olyan, irodalmi-életrajzi művek alapján megjelölt párizsi helyek megismertetésével zárom a tanulmányt, amelyek leginkább csak egy szűk, Párizs és a magyar kultúra iránt érdeklődő réteg számára lehetnek ismertek. Sajnálatos módon az 1980-as évek óta sem közteret, 2010 óta pedig emléktáblát sem szenteltek olyan magyar személyiségeknek, akinek emlékét méltó módon őrizhetnénk Párizsban is – pedig nem rövid azoknak a sora, akiket a franciák is érdemesnek találhatnánk erre.

Kulcsszavak

Párizs, magyar elnevezésű közterek, magyar vonatkozású épületek, emléktáblák,