Magyarország-kép a Francia Királyság középkori forrásaiban (10-15. század)

Tanulmány: itt

Szerző

Csernus Sándor

Cím

Magyarország-kép a Francia Királyság középkori forrásaiban (10-15. század)

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MKF.2022.37

Absztrakt

Gyakran hangzik el, hogy Magyarország a franciák jó része számára még mindig terra incognita és különösen vonatkozik ez az ország középkori történetére. A tanulmány röviden áttekinti a magyar-francia kapcsolatok története elmúlt másfél évszázadának historiográfiáját és meghatározza annak főbb periódusait, konjunkturális (gyakran politikailag is motivált) korszakait. Megállapítja, hogy mind a kapcsolattörténeti kutatásokban, mind a források feltárása, mind pedig feldolgozása tekintetében újabban jelentős eredmények születtek. A kapcsolatok történetét Magyarország európai beilleszkedésének, a nyugati struktúrákhoz történt csatlakozásának és a keresztény Nyugat expanziójának összefügésében vizsgálja. Ez dominál a magyar-francia kapcsolatok történetében is. A középkor folyamán Magyarország hosszú utat tett meg, amennyiben a nyugati kereszténység elleni második inváziós hullám aktív résztvevőjéből a kibővült Európa fontos szereplőjévé és regionális nagyhatalmává, Nyugat keleti-délkeleti határainak védelmezőjévé vált. A kapcsolatok intenzitását erősen befolyásolta Magyarország geopolitikai és geostratégiai poziciója. Ezt a folyamatot jól mutatják a középkori források magyar-képének változásai. A kapcsolatok történetének első időszakától eltekintve a két ország általános érdekei többnyire találkoztak egymással. Ez az időszak ért véget a török hódítással és az ország három részre szakadásával, a királyi Magyarország Habsburg világbirodalomba tagozódásával.

Kulcsszavak

„kalandozások”, evangelizáció – államalapítás, magyar szentek, keresztes hadjáratok, dinasztikus kapcsolatok, kereszténység védőpajzsa, nemzettudat, nemzetközi politika.