Magyarország-kép vagy önarckép? Esettanulmány a 2010-2020 közötti időszakból

Tanulmány: itt

Szerző

Soós Eszter Petronella

Cím

Magyarország-kép vagy önarckép? Esettanulmány a 2010-2020 közötti időszakból

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MKF.2022.305

Absztrakt

A történelmi távlat hiánya és a diplomáciai archívumok zártsága miatt nem lehet kimerítően értékelni azt a Magyarország-képet, amellyel a közelmúlt francia elnökei és kormányai dolgoztak. Fordulhatunk azonban nyílt forrásokhoz, például sajtócikkekhez, hogy a szerkesztőségek és az újságírók Magyarországról alkotott elképzeléseit elemezzük. Egyes szerkesztőségek képének az értékelése természetesen részleges elemzést eredményez, de további hasonló vizsgálatokkal teljesebb és tágabb képet kaphatunk. Ebben az esettanulmányban a Le Figaro francia jobboldali lap egyes Magyarországgal kapcsolatos cikkeit tekintjük át. Mint elemzésünkből kiderült, a kirajzolódó kép éppúgy francia önarckép, mint magyar portré. A jelenség a francia jobboldali mozgalom politikai és üzleti vonatkozású belső kihívásaival magyarázható.

Kulcsszavak

Le Figaro, esettanulmány, szuverenizmus, konzervativizmus, jobboldal, média, hírérték