Lóverseny: Lovagi torna modern köntösben?

Tanulmány: itt

Szerző

Bacher-Tuli Andrea

Cím

Lóverseny: Lovagi torna modern köntösben? 

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.DKE.2022.163

Absztrakt

A futtatások a kiegyezést követően társaséleti eseménnyé, a versenypályáknak otthont adó településeken a mindennapi élet szerves részévé váltak, a sajtó révén pedig országos ismertségre és népszerűségre is szert tettek. A futtatások megismeréséhez a lovagi torna kínálhat képzeletbeli kapcsolódási pontot és értelmezési keretet. A tanulmány röviden áttekinti a lovagi torna és a lóverseny történeti fejlődését, és mérlegre teszi a hátterükben meghúzódó gyakorlati és eszmei indíttatásokat és társadalmi beágyazottságukat. Részletesebben bemutatja a lóversenyzéshez kapcsolódó társas reprezentációs funkciókat. Az összehasonlítás eredményeképpen elmondható, hogy szigorúan véve a lovagjáték nem tekinthető a lóversenyek előzményének, hiszen mindkét intézmény saját történeti fejlődési utat járt be, mégis fellelhető közöttük számos párhuzam: eredetileg mindkettőt a hadsereg igénye hívta életre, az idők folyamán mindegyik egyfajta átalakuláson ment keresztül, amely során eredeti funkciója háttérbe szorult vagy teljesen jelentőségét vesztette, és nem utolsósorban mindkettő fogalmához szimbolikus többlettartalmak társulnak.

Kulcsszavak

lovagi torna, lóverseny, reprezentáció, lovageszmény, ló mint státuszszimbólum, társas élet, hősiesség