Ellenségből barátok

Tanulmány: itt

Szerző

Garadnai Zoltán

Cím

Ellenségből barátok. A Magyarország-kép változása Franciaországban (1990-2010)

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MKF.2022.281

Absztrakt

A magyar-francia kapcsolatok 1990 és 2010 között alapvető változásokon mentek keresztül. A kelet-európai rendszerváltozások a magyar-francia kapcsolatokban is lényeges változást hoztak. A két ország ellenségből szövetségessé vált. A magyarok megítélésében nagyon pozitív kép alakult ki, miközben magyar részről stratégiai partnerként tekintettek az euroatlanti integrációban kulcsszerepet betöltő Franciaországra. A francia politika támogatta a magyar integrációs törekvéseket, de Párizs számára a saját geopolitikai érdekei alapvető fontosságúak maradtak, és a magyarokhoz való viszonyukat is ebből a nézőpontból lehet megérteni. Az emiatt meglévő érdekellentétek, a továbbra is meglévő „egyoldalú szerelem” érzete ellenére nem vezettek a kapcsolatok – korábbi időszakban többször megfigyelhető - romlásához. A rendszerváltozás után ugyanis új alapokon fejlődött tovább a két ország együttműködése, és minőségi változás ment végbe a két ország kapcsolatában. A kiválóan alakuló politikai-diplomáciai kapcsolatok mellett a gazdasági és a kulturális területen és az emberi kapcsolatokban is minőségi változás következett be a két ország viszonyában. Franciaország és Magyarország kapcsolatát napjainkban továbbra is az elitek egymástól eltérő geopolitikai látásmódja, politikai-ideológiai ellentétei jellemzik, ugyanakkor a kölcsönös érdekek és a kapcsolódási pontok keresése, és az együttműködés szintén jelen vannak. A rendszerváltozás után kölcsönösen kialakított kapcsolatok szilárd alapot jelentenek a további együttműködéshez.

Kulcsszavak

Rendszerváltozás, magyar-francia közeledés, barátsági-szerződés, integráció