Tanulmány: itt

Szerző

Horváth Ciprián

Cím

SZAKONY-KAVICSBÁNYA HONFOGLALÁS KORI TEMETŐJE – ADATOK A KISCS ALÁDI TEMETŐK KÉRDÉSKÖRÉHEZ

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MAOSMB.2022.99

Absztrakt

1961 tavaszán került elő egy hétsíros honfoglalás kori temető a Szakony melletti kavicsbányában. A teljesen feltárt lelőhelyen egy férfi, két nő és négy gyermek sírját sikerült dokumentálni. A temető jellege és az elvégzett paleoszerológiai kutatások nyomán a lelőhelyet egy kiscsalád temetőjeként határozta meg a kutatás. Az így meghatározott kiscsaládi temetőtípusba aztán a forrásbázis bővülésével több lelőhelyet is besorolt a kutatás, ugyanakkor természettudományos vizsgálat a meghatározást mindeddig nem támasztotta alá. A tanulmány a temető bemutatásán keresztül járja körül a kiscsaládi temetők kérdéskörét.

Kulcsszavak

Kárpát-medence, honfoglalás kor, kiscsalád, temetők