EGY CSÍKI SZÉKELY FALU (CSÍKSZENTKIRÁLY) KÉSZÜLŐ TÁJSZÓTÁRA

Tanulmány: itt

Szerző

Tánczos Vilmos

Cím

EGY CSÍKI SZÉKELY FALU (CSÍKSZENTKIRÁLY) KÉSZÜLŐ TÁJSZÓTÁRA (szerkesztési elvek és mutatvány: a lótartás tájnyelvi kifejezései)

Hivatkozás

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.53644/MKI.MULTIDEZO.2022.199

Absztrakt

Mintegy két évtizede foglalkozom egy csíki falu, Csíkszentkirály székely tájnyelvének gyűjtésével és a nyelvi anyag szótárszerű rögzítésével. A folyamatban lévő munka kiterjed mind a tájszók, mind a szónál nagyobb nyelvi szerkezetek (szólások, közmondások, helyzetmondatok, köszönésformulák, káromkodások, fohászkodások, csúfolók, szállóigék, népi rigmusok stb.) gyűjtésére és egy tájnyelvi szótárba való besorolására. Jelen beszámoló ismerteti a terepmunka módszereit, a készülő szótár szerkesztésin elveit és a szócikkek szerkezetét. Ezt egészíti ki egy mutatvány, amely egy adott témakörre, a lótartásra vonatkozó tájnyelvi kifejezések szócikkeit tartalmazza.

Kulcsszavak

nyelvjárások, dialektológia, tájszó, proverbium, Székelyföld, lótartás