MAGYARFALUSI NÉPSZOKÁSOK AZ ÓÉV UTOLSÓ NAPJÁN

Tanulmány: itt

Szerző

Szőnyi Vivien

Cím

MAGYARFALUSI NÉPSZOKÁSOK AZ ÓÉV UTOLSÓ NAPJÁN

Hivatkozás

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.53644/MKI.MULTIDEZO.2022.251

Absztrakt

A moldvai magyarok téli ünnepköréhez tartozó népszokások között említhető a szilveszteri urálás, a kecske és a medve dramatikus játéka, az éneklés és a prunkusor. Az ó- és újév határán megjelenő köszöntőszokások még napjainkban sem tűntek el a faluközösségek életéből, fontos gazdasági, társadalmi és kulturális gyakorlatként hagyományozódnak tovább Moldvában. Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a szokások szövegfolklorisztikai elemzése vagy rituális tartalma helyett azok társadalmi és gazdasági oldalát vizsgálja meg, elsősorban a szokást gyakorló gyermekek szocializációjának és a közösség társadalmi hálójának a szempontjából. Az elemzés egyetlen település, a moldvai Magyarfalu hagyományainak jelenkori változatait helyezi középpontjába a szerző által végzett helyszíni megfigyelések és terepkutatások során gyűjtött ismeretek felhasználásával.

Kulcsszavak

köszöntőszokás, moldvai magyarok, szilveszter, szocializáció, tőke