HOGYAN IDÉZIK A TÁRGYAK A MÚLTAT? EGY CSÍKI GAZDASÁG PÉLDÁJA

Tanulmány: itt

Szerző

Tánczos Vilmos

Cím

HOGYAN IDÉZIK A TÁRGYAK A MÚLTAT? EGY CSÍKI GAZDASÁG PÉLDÁJA

Hivatkozás

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.53644/MKI.MULTIDEZO.2022.105

Absztrakt

A tanulmány egy csíki parasztgazdaság fennmaradt tárgyállománya kapcsán arra a kérdésre keresi a választ, hogy a régi tárgyak hogyan idézik fel az elmúlt időt. Mi kell ahhoz, hogy a múltidézés egy tudományos szövegben minél teljesebb, hitelesebb és emberibb legyen? A szerző amellett érvel, hogy a tárgyak jelentései nemcsak a történelmi korok általános gazdasági és társadalmi viszonyaival kapcsolatosak, hanem a tárgyakat használó emberek személyiségéről, egyéni viselkedésformáiról is árulkodnak. A jelentések feltárása akkor hiteles, viszonylag teljes és életszerű, ha a kutató a tárgyakhoz nyelvi interpretációt is rendel, mindenekelőtt tárgytörténeteket. A tárgyak tapasztalati valósága és a hozzájuk kapcsolt narráció egymást erősíti.

Kulcsszavak

néprajz, dialektológia, néprajzi tárgy, muzeológia, narráció és vizualitás, Székelyföld