Tanulmány: itt

Szerző

Borvendég Zsuzsanna

Cím

Egy "javíthatatlan kapitalista" balladája, avagy a milliárdos filantróp esete a kommunizmussal

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 49–80.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.49

Absztrakt

Magyarország a második világháborút követően gazdasági hídként vállalt szerepet a két világrend közötti burkolt együttműködés megvalósításában. Ezzel segítette a tőke és a technológia beáramlását a blokkba, amely egyaránt kedvező volt a Szovjetunió és a hazai kommunista párt számára is. Kádár János a nyugati nyitás politikájával erősítette ezt a tendenciát, mivel legitimációjának megteremtését remélte ettől. A tanulmány a korai Kádár-rendszer egyik nyitási kísérletét dolgozza fel. Egy amerikai milliárdos üzletember, Cyrus Eaton – kihasználva a szovjet politikai irány enyhülését – az 50-es évek második felétől gazdasági együttműködésre törekedett a kommunista tömb országaival, így Magyarországgal is felvette a kapcsolatot 1960-ban. A pártvezetés igyekezett kihasználni a lehetőséget, hiszen a megtorlások miatt az Egyesült Államok teljesen befagyasztotta a diplomáciai érintkezést hazánkkal, ezen pedig a kínálkozó informális csatorna megnyitásával kívántak enyhíteni. Ráadásul lehetőséget láttak arra, hogy Eatonon keresztül bizonyos ipari együttműködés kialakítása mellett az amerikai magyar emigráció felé is csatornát nyissanak. A tőke és a technológia beáramlásához elengedhetetlen volt Kádár János rendszerének szalonképessé tétele, ráadásul ebben Eaton is hajlandó volt közreműködni, mivel az ő pénzügyi érdekei is ezt kívánták. Ezzel a 60-as évek elején megszületett – és máig használatos – a milliárdos „filantróp” üzletember archetípusa a magyar sajtóban, amely tökéletesen megfért az imperialistaellenes propaganda hangoztatásával.

Kulcsszavak

hidegháború, Kádár-rendszer, emigráció, állambiztonság, hírszerzés, diplomácia, külpolitika, gazdaságtörténet