Tanulmány: itt

Szerző

Illik Péter

Cím

Forradalmak a szocialista középiskolai tankönyvekben: A nagy francia forradalomtól a fehérterrorig 

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 179–208.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.179

Absztrakt

Jelen tanulmány a hazai középiskolai tankönyvek vörös- és fehérterrorról kialakított narratíváját vizsgálja. A magyar szocialista narratívában a forradalom eszméje szorosan kötődik a terror fogalmához, valamint létezik egy forradalmi hagyomány. Ezért jelen írás röviden kitér a francia forradalomra és a párizsi kommünre is. Jelen elemzés egy elméleti problémához is elvezet: a kauzalitás kérdéséhez. Az oksági viszony egy mentális tevékenység, amely egy elméleti modellt képez a narratíván belül. A fő kérdés tehát az, hogy a hazai tankönyvek felállítottak-e logikai vagy időrenden alapuló oksági viszonyt a vörös- és a fehérterror között. Jelen írás szintén bemutat két Horthy-korszak végi középiskolai tankönyvet, amelyek nyilvánvalóan nem beszélnek fehérterrorról, annál inkább a vörösterrorról. 1945 után pedig a szocialista tankönyvek nem írtak a vörösterrorról, ellenben a fehérterrort élénken tárgyalták. Az 1940 és az 1990-es évek között kiadott középiskolai tankönyvek nem definiálták a terror (így a vörös- és fehérterror) fogalmát sem. Továbbá zömük nem állított fel oksági viszonyt a két terror között, azaz nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy a vörösterror okozta-e a későbbi fehérterrort.

Kulcsszavak

vörösterror, fehérterror, Horthy, tankönyv, oksági viszonyok