Tanulmány: itt

Szerző

Jeney János

Cím

A romániai falurombolás magyar szemmel. Bözödújfalu térképének használata a falu rekonstrukciójához

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 209–232.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.209

Absztrakt

Bözödújfalu az erdélyi falurombolás szimbólumává vált. Megsemmisülésével egyúttal egy vallásilag sokszínű, egyedi kultúra semmisült meg, és ez a mai napig a magyarság egyik tragédiája. A falu mégsem akar meghalni: a falu lakói a mai napig minden évben találkoznak a falu melletti tónál, ahol emlékhely áll. Az emlékhelyen a falut felépítették kopjafákból, amelyeken a házszám és az utolsó tulajdonos neve szerepel. Ezt a kopjafafalunak nevezett emlékhelyet egy olyan térkép alapján készítették el, amelyet a román állam a falu lerombolása céljából készített. Ezen a térképen meg van jelölve minden ház, beleértve azokat is, amelyeket a tulajdonosa már a térkép elkészítése előtt lebontott. Ezt a térképen jelölik. A hatóságok minden házat lefényképeztek, és a falu lakói is készítettek utcaképeket, amelyek ez idáig nem lettek publikálva. Ezek készítésének helyét be lehet azonosítani, sok esetben az egykori lakók segítségével, így ezeket a helyeket egy interaktív térképen be lehet jelölni. Az egykori lakók visszaemlékezése továbbra is értékes információforrás arról, hogy milyen volt a falu, kik éltek ott, és milyen volt az elárasztása. A tanulmány bemutatja a falut, annak megmaradt emlékeit és örökségét. A faluból a mai napig megvan többek között a katolikus templom oltára, az unitárius és katolikus templomok harangjai és a világháborús emlékmű, amelyet utólag emeltek ki a vízből. A falu emlékét őrzi a siratófal, a kopjafafalu és egy fából, a térkép alapján készített modell, amelyen a mai vízszint is látható.

Kulcsszavak

falurombolás, Bözödújfalu, Erdély, Ceauşescu, kárfelmérés, térkép, kommunizmus, külhoni magyarság