Tanulmány: itt

Szerző

Németh Zsolt

Cím

A Trilloux-szerkesztés és a Szent Korona keresztjének arányrendszere

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 311–333.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.311

Absztrakt

Egy Paul Trilloux által közzétett, általa kopt eredetűnek mondott rajzról igazolom, hogy három különböző mértani szerkesztést rejt magában, amelyek egyike egy aranymetszésarányokkal táguló koncentrikus körsor, a másik kettő pedig annak szerkesztési szempontból egyszerűsített közelítése. A szerkesztéseket végigviszem, a releváns méreteket kiszámítom. Kimutatom, hogy a Szent Korona keresztjének arányrendszere ezt a szerkesztést követi, miként az azt hordozó felső Pantokrátor-ábrázoláson látható legfontosabb képelemeké is. A rajzon megjelenő kereszt formája Árpád-kori templomaink szentelési keresztjéhez áll közel, ezekre példákat adok. Arra következtetek, hogy a Trilloux-féle rajz egy olyan kánont őrzött meg, amely keresztény műtárgyak méretezésének alapjául szolgált, ám idővel feledésbe merült.

Kulcsszavak

Trilloux-szerkesztés, szakrális geometria, aranymetszés, Szent Korona, Pantokrátor-ábrázolások, íves szárú keresztek, középkori szentelési keresztek, farasi kopt műalkotások