Tanulmány: itt

Szerző

Rási Szilvia

Cím

Egyetemi hallgatók tudományos szövegalkotása az oktatói és hallgatói tapasztalatok tükrében

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 355–377.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.355

Absztrakt

Magyarországon az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók tanulmányai az általuk írt szakdolgozat, diplomamunka megvédésével zárulnak le; ezzel párhuzamosan viszont a tudományos íráskészségük bizonyítottan nem megfelelő. Ezt egyrészt a korábbi, általános és középiskolai, másrészt a felsőoktatási tanulmányaik eredményezik. A hallgatók tudományos íráskészégének árnyaltabb képe érdekében elengedhetetlen az oktatók és hallgatók tudományos szövegalkotásról alkotott véleményének, tapasztalatainak vizsgálata.
Jelen tanulmány egy olyan kérdőíves vizsgálat eredményeit ismerteti, amely az oktatók és hallgatók attitűdjének, tapasztalatának feltárására irányult. A vizsgálatban a kérdőíves módszer alkalmazása mellett tartalomelemző szoftver segíti az eredmények feltárását.

Kulcsszavak

tudományos szövegalkotás, attitűd, egyetemi hallgatók, egyetemi oktatók